PF JU - Katedra geografie

ÚvodKatedra geografie PF JU v Českých Budějovicích je jediným univerzitním pracovištěm v Jihočeském kraji poskytujícím výuku bakalářských a magisterských studijních oborů geografie. V současné době nabízí bakalářské studium oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání a oboru Geografie pro veřejnou správu, a rovněž navazující magisterské studium oboru Zeměpis s didaktikou pro zájemce o studium učitelství zeměpisu na 2. stupni základních škol. Katedra má rovněž právo konat rigorózní řízení a udělovat tak titul „PhDr.“ zájemcům o obor Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol. Více informací o jednotlivých oborech najdete zde.

Vědecké zaměření katedry zahrnuje celou řadu fyzickogeografických (geomorfologie, ochrana přírody, environmentální geografie) a sociálněgeografických disciplín (urbánní geografie, geografie průmyslu, geografie sídel, demografie, geografie dopravy, migrace, geografické informační systémy, historická geografie atd.). Vzhledem k zaměření katedry na vychovávání kvalitních pedagogů spolupracuje katedra v rámci rozvíjení badatelsky orientovaného vyučování s řadou základních a středních škol a gymnázií v jižních Čechách. V rámci studijního oboru „Geografie pro veřejnou správu“ katedra rovněž spolupracuje s institucemi veřejné správy, poradenskými firmami a soukromým sektorem v otázkách regionálního rozvoje.


 

Aktuální dění na katedře

08.05.2018
Harmonogram SZZ květen 2018
07.05.2018
Geografické didaktické dny (GEODID III.)
01.05.2018
Dětská univerzita
01.04.2018
Geografické didaktické dny (GEODID III.)
 
 

KATEDRA GEOGRAFIE

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Důležité kontakty

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D.
vedoucí katedry
Místnost č.: J416
tel.: +420 387 773 098
E-mail: dpopjakova@pf.jcu.cz
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
Místnost č.: J409
tel.: +420 387 773 062
E-mail: kraft@pf.jcu.cz
 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
tajemník katedry
Místnost č.: J413
tel.: +420 387 773 059
E-mail: rypl@pf.jcu.cz
Hana Malíková
sekretářka katedry
Místnost č.: J417
tel.: +420 387 773 060
E-mail: hmalikova@pf.jcu.cz