ÚvodKatedra geografie PF JU v Českých Budějovicích je jediným univerzitním pracovištěm v Jihočeském kraji poskytujícím výuku bakalářských a magisterských studijních oborů geografie. V současné době nabízí bakalářské studium oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání a oboru Geografie pro veřejnou správu, a rovněž navazující magisterské studium oboru Zeměpis s didaktikou pro zájemce o studium učitelství zeměpisu na 2. stupni základních škol. Katedra má rovněž právo konat rigorózní řízení a udělovat tak titul „PhDr.“ zájemcům o obor Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základních škol. Více informací o jednotlivých oborech najdete zde.

Vědecké zaměření katedry zahrnuje celou řadu fyzickogeografických (geomorfologie, ochrana přírody, environmentální geografie) a sociálněgeografických disciplín (urbánní geografie, geografie průmyslu, geografie sídel, demografie, geografie dopravy, migrace, geografické informační systémy, historická geografie atd.). Vzhledem k zaměření katedry na vychovávání kvalitních pedagogů spolupracuje katedra v rámci rozvíjení badatelsky orientovaného vyučování s řadou základních a středních škol a gymnázií v jižních Čechách. V rámci studijního oboru „Geografie pro veřejnou správu“ katedra rovněž spolupracuje s institucemi veřejné správy, poradenskými firmami a soukromým sektorem v otázkách regionálního rozvoje.


 

Aktuální dění na katedře

01.04.2018
Geografické didaktické dny (GEODID III.)
27.03.2018
Tučnák v poušti aneb biogeografická konference
09.03.2018
Nepřítomnost doc. Krafta 14.3.
02.03.2018
SZZ 2017/2018 srpnový termín
 
 

KATEDRA GEOGRAFIE

Pedagogická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Důležité kontakty

doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D.
vedoucí katedry
Místnost č.: J416
tel.: +420 387 773 098
E-mail: dpopjakova@pf.jcu.cz
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
Místnost č.: J409
tel.: +420 387 773 062
E-mail: kraft@pf.jcu.cz
 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D.
tajemník katedry
Místnost č.: J413
tel.: +420 387 773 059
E-mail: rypl@pf.jcu.cz
Hana Malíková
sekretářka katedry
Místnost č.: J417
tel.: +420 387 773 060
E-mail: hmalikova@pf.jcu.cz