Zahraniční geografická exkurze


Cílem předmětu je seznámit studenty s geografickým prostředím regionů vybraných evropských států, do kterých bude každoročně pořádána exkurze. V rámci exkurze budou studenti seznámeni se základními fyzickogeografickými a sociogeografickými charakteristikami a zvláštnostmi zahraničních regionů. Dílčím cílem předmětu je získání dovedností při cestování a pobytu v odlišném geografickém prostředí, získání komunikačních a explanačních zkušeností v cizím prostředí. Studenti získají schopnosti připravit a realizovat zahraniční exkurzi pro své budoucí žáky.
 


Zahraniční exkurze 2018

Informace ohledně připravované zahraniční exkurze, která proběhne na přelomu dubna/května 2018, naleznete zde.
 


Zahraniční exkurze 2016

Sedmý ročník zahraniční geografické exkurze proběhl ve dnech 1. - 6. května 2016. Jejím cílem byla oblast rumunského Banátu a Transylvánie. Program exkurze naleznete zde.


V rámci exkurze proběhly na základní škole v české vesnici Svatá Helena pedagogické aktivity našich studentů pro žáky této školy. Aktivity byly zaměřeny na zážitkovou pedagogiku (terénní výuku, práci s moderními vyučovacími prostředky apod.). Zároveň naši studenti a pedagogové z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádali menší sbírku "sponzorských" darů pro místní základní školu (psací potřeby, učebnice, papíry, sportovní vybavení apod.). 

Seznam výukových aktivit realizovaných v rumunské škole naleznete zde

Fotografickou připomínku exkurze naleznete zde.

Zážitky ze zahraniční exkurze prostřednictvím článku Josefa Němce v JU magazínu si můžete přečíst zde

 


Zahraniční exkurze 2015

Šestý ročník zahraniční geografické exkurze proběhl ve dnech 2. - 7. května 2015. Jejím cílem byly západní a jihozápadní oblasti Rumunska. Program exkurze naleznete zde

 

 

 

 

 


 


Zahraniční exkurze 2014

Pátý ročník zahraniční geografické exkurze byl zacílen na Slovinsko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.

  
 


Zahraniční exkurze 2013

Zahraniční exkurze v roce 2013 byla orientována na sousední země Polsko a Slovensko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.
 
Zážitky a zajímavosti z exkurze po Slovensku a Polsku si můžete přečíst v zajímavých článcích studenta Josefa Němce, které naleznete zde:  
Toulky po Slovensku a Polsku 1. část  
Toulky po Slovensku a Polsku 2. část  
Toulky po Slovensku a Polsku 3. část 

 

 


Zahraniční exkurze 2012

Třetí ročník zahraniční geografické exkurze byl zacílen na Neměcko, Dánsko a Švédsko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zahraniční exkurze 2011

Cílem zahraniční exkurze v roce 2011 byly celkem 2 státy: Maďarsko a Slovensko. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.  


 


Zahraniční exkurze 2010

První ročník a zahájení úspěšné série zahraničních exkurzí proběhlo v roce 2010. Cílovou destinací bylo slovensko-maďarské pohraničí. Více informací o proběhlé exkurzi naleznete v přiloženém itineráři zde.