Mgr. Jan DVOŘÁK 


Phone number: +420 387 773 035 
e-mail: jandvorak@pf.jcu.cz  
Specialization: Geographic Information Systems, Didactics of GIS, Didactics of Geography 

 

Taught subjects: 

  • Human Geography I (Geography of Population, Demography)
  • Introduction to the GIS
  • GIS in Geography Teaching
  • Field Practice of Physical and Human Geography

  


CV


Education: 

2015 - 2016  

DVPP - Extension study for professional qualification for teaching geography in secondary schools.

2008–2014

Master's degree at the Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice (Field of study: Teaching of Geography and Sports for the 2nd level of primary schools).

 

Employment

since 2015 

Teacher at Gymnasium České Budějovice, Česká 64. Vyučující na Gymnáziu České Budějovice, Česká 64. Specialization GE - PE.

since 2014

Lecturer at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice.

 

Other activities

2014  

(Lecturer) Suburban camp of the Department of Geography – Zvídavý Zvěd. Staň se vědcem   aneb věda není nuda (21 to 25 July).

2014  

(Lecturer) - Geographical Research Days of the Department in Ceske Budejovice (18 to 20 June).

2014  

Lecturing activities at the Department called Geocaching in Geography Teaching within the Faculty's Educational days in Ceske Budejovice (23 to 24 April).

2013-2014  

(Lecturer) - A three-day camp in the Hluboka nad Vltavou ZOO.

   


PUBLICATIONS

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Nedvědová, Š., Dvořák, J. (2016): Bádání dětí v rámci zeměpisu na 2. stupni základních škol: měříme hluk v terénu. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 263-270. ISBN 978-80-7394-619-7

Karvánková, P., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování zeměpisu. Sbírka úloh implementujících badatelsky orientované vyučování v hodinách zeměpisu. Projekt scienceZOOM2 popularizace VaV. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 178 s.

Karvánková, P., Popjaková, D., Vančura, M., Blažek, M., Dvořák, J. (2015): Badatelsky orientované vyučování fyzického zeměpisu. In Reiterová, M. (ed): Bádateľské aktivity vo vzdelávaní. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. ŠPÚ, Bratislava, s. 117-132. ISBN 978-80-8118-142-9 

 


GRANTS

2014-2015  

Creative manager and mentor of teachers in the project reg. no. CZ.1.07/2.3.00/45.0002 'ScienceZOOM2 popularizace VaV'.

2013–2014  

(Co-researcher of the project of the Faculty of Education) - 'Environmentální ekologické vydavatelství' supported by the Swiss-Czech Cooperation and the Ministry of Environment. Principal researcher of the project Camapanula, o. s.

2013–2014  

(Co-researcher of the project of the Faculty of Education) - 'Invazní druhy rostlin v CHÚ a EVL Jihočeského kraje'. The project was supported by the grant program of the South Bohemian Region called Rural Development, Creation of Landscape and Biodiversity Support.