Mgr. Jiří RYPL, Ph.D.


Secretary of Department

Phone number: +420 387 773 059 
e-mail: rypl@pf.jcu.cz   
Specialization: physical geography, environmental geomorphology, didactics of geography

 

Taught subjects:

  • Physical Geography II (Meteorology, Climatology, Hydrology)
  • Physical Geography III (Geomorphology, Biogeography, Environmental Protection)
  • Physical Geography of the Czech Republic
  • Geography of the South Bohemian Region
  • Introduction to the Study of Geography I 
  • Specialized lectures in Physical Geography
  • Field Practice of Physical and Human Geography

 


CV


Education

2013

Dissertation on the topic: 'Pohořská Highlands (Novohradské Mountains) Focused on    Cryogenic Shapes Dispertion'

2011   

State doctoral examination (Ph.D.) at the Faculty of Science, Masaryk University in Brno: Field of study: Physical Geography

20082013

Doctoral degree in Physical Geography at the Institute of Geography, Faculty of Science, Masaryk University in Brno. Thesis entitled: 'Pohořská Highlands (Novohradské Mountains) Focused on Cryogenic Shapes Dispertion’

19861991

Faculty of Science, Charles University, Prague, Teaching for high schools, Fielf of study Geography - Mathematics

19811985 

Tanvald High School

 

Employment

since 2000

Assistant Professor at the Department of Geography, Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice

19932000

High school Mathematics and Geography teacher at Mnichovo Hradiste High school

19911993

Mathematics and Geography teacher at Velke Hamry Elementary School 

 

Other activities

Member of the Czech Association of Geomorphologists

Member of the Czech Geographical Society

 

Lecturing

Geomorphological mapping of Novohradské Mountains. Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University in Brno, March 2009.

Life and nature in Indonesia. South-Bohemian branch of the CGS, April 2001.

Life and nature in Thailand and Malaysia. South-Bohemian branch of the CGS, January 2001.

Life and nature in Southeast Asia. Series of public lectures organized by the cultural center, e.g. Jilemnice, Tanvald, Semily, etc., 1998-1999.

 

Interships 

Institute of Geography, University of Bayreuth - November 2017

Malta University Language School - September 2014

 

Reports

Weather forecasts and long-term statistics. South Bohemian TV (10 min.), September 2013. Record reports can be found here.

Highways and byways through the SE Asia. Radio coverage of the road (15 min). The radio station Radio Nova Alfa, May 1997.

Life and nature in Southeast Asia. Radio coverage of the route (1 hr.). Jizera radio station, April 1997.

Countries in Southeast Asia. Report before the trip (30 min). Genus TV, January 1997.

 


PUBLICATIONS

Theses

Rypl, J. (2013): Reliéf Pohořské hornatiny (Novohradské hory) se zaměřením na rozšíření kryogenních tvarů. Disertační práce, Geografický ústav PřF MU Brno, Brno, 147 s. 

Rypl, J. (1991): Geomorfologický výzkum a mapování severozápadní části CHKO Kokořínsko. Diplomová práce, PřF UK Praha, 80 s. 


Web of Science database publications

Rypl, J., Kirchner, K. (2017): Scientific values of landforms as the basis for the declaration of protected sites (A Case Study of Mt. Kraví hora in the Novohradské hory Mts., Czech Republic). Applied Ecology and Environmental Research, 15(3): 1537-1550. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1503_15371550 

Rypl, J., Kirchner, K., Blažek, M. (2017): The spatial distribution of rock landforms in the Pohořská Mountains (Pohořská hornatina) Czech Republic. Acta Geographica Slovenica, 57 (2), 45 - 55. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1184

Rypl, J., Kirchner, K., Dvořáčková, S. (2016): Geomorphological Inventory as a Tool for Proclaiming Geomorphosite (a Case Study of Mt. Myslivna in the Novohradské hory Mts.— Czech Republic), Geoheritage, 8 (4), p. 393-400. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12371-015-0169-5

Rypl, J., Kirchner, K., Dvořáčková, S. (2014): GEOMORPHOLOGICAL INVENTORY OF ROCK LANDFORMS ON MT. KAMENEC IN THE NOVOHRADSKÉ HORY MTS. (THE CZECH REPUBLIC). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2014, Vol. 9, No. 3, p. 253 – 260. ISSN 1842 - 4090


Scopus database publications

Rypl, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms on Vysoká Mt. in the Novohradské hory Mts. (Czech Republic). Moravian Geographical Reports, 18(4): 56-62. ISSN: 1210-8812  


Monographs 

Rypl, J. (2015): Geomorphologically Significant Sites of the Novohradské hory Mts. (Czech Republic). Lambert Academic Publishing, 111 p. ISBN 978-3-659-77571-0 


Chapters in monographs and scholarly books

Rypl, J. (2006): Vymezení a poloha. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 13 - 16. ISBN 80 - 7340 - 091 - X

Rypl, J. (2006): Horopis. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 47 - 50. ISBN 80 - 7340 - 091 - X

Rypl, J. (2006): Geomorfologie. In: Kolektiv autorů: Novohradské hory a Novohradské podhůří, příroda - historie - život, Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, Praha, s. 39 - 46. ISBN 80 - 7340 - 091 - X

Rypl, J. (2004): Geomorfologické členění Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J., (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, s. 56 – 65. ISBN 80 -7040 - 757 - 3

Rypl, J. (2004): Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J., (ed.): "Krajina Novohradských hor. Fyzickogeografické složky krajiny", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, s. 66 – 78. ISBN 80 -7040 - 757 - 3


Publications in journals on the list of reviewed non-impact journals published in the Czech Republic 

Rypl, J. (2013): Geologicky významné lokality Novohradských hor. Biologie - Chemie - Zeměpis, 22/4, SPN Praha, s. 205-207. ISSN 1210 - 3349

Rypl, J. (2007): The Žofínská Mountains - the interesting geomorphological locality of the Novohradské Mountains. Silva Gabreta, 13 (3):259 -268. ISSN: 1211-7420

Rypl, J. (1995): Navštívili jsme gymnázium v Bernu. Geografické rozhledy 2/95-96, s. 60. ISSN 1210-3004

Rypl, J. (1994): Ano, geografie přežije nejenom rok 2000. Geografické rozhledy 4/94-95, s. 123. ISSN 1210-3004


Publications in other foreign reviewed journals

Rypl, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia. Acta Geographica Silesiana (Uniwersytet Slaski.), 1(7): 61-67. ISSN 1897–5100

Rypl, J. (2005): Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách české strany Novohradských hor. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Geographica (supplementum) No. 3. Univerzita Komenského, Bratislava, 3: 524-535. ISBN 80 - 223 - 2144 - 3


Publications in collections, abstracts and other publications

Polívková, K., Jelen, J., Rypl, J. (2016): Možnosti geocachingu ve výuce místního regionu na 2. stupni základní školy na příkladu ORP Most. In: Nováček, A. (ed.): Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Sborník příspěvků z Výroční konference ČGS, 5.-7. září 2016, České Budějovice, s. 285-292. ISBN 978-80-7394-619-7

Rypl, J. (2011): Geomorfologická inventarizace skalních forem reliéfu na Kuní hoře v Novohradských horách. In: "Fyzickogeografický sborník 9 - Fyzická geografie a životní prostředí" - Sborník příspěvků z 28. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2011 v Brně, Masarykova univerzita v Brně, s. 70 - 77. ISBN 978-80-210-5673-2

Rypl, J. (2011): Rozšíření a ochrana kryogenních mezoforem reliéfu na Kraví hoře v Novohradských horách. In: "Geografie pro život ve 21. století" - Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti 1. 8. - 3. 9. 2010 v Ostravě, Ostravská univerzita v Ostravě, s. 29 - 35. ISBN 978-80-7368-903-2

Rypl, J. (2007): Zajímavé geomorfologické lokality severní části Žofínské hornatiny. In: Smolová, I. (ed.): "Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006", Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, s. 241 - 245. ISBN 80-244-1542-9

Rypl, J. (2007): Vysoká, Kraví hora, Kuní hora - geomorfologicky zajímavé lokality Novohradských hor. In: Vančura M., Kraft S., Mičková K., Rypl J., Švec P., Česká geografie v evropském prostoru XXI. sjezd České geografické společnosti, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, s. 495 - 501, ISBN: 978-80-7040-986-2

Rypl, J. (2007): Geomorfologie jihozápadní části Novohradských hor. In: Hradecký J., Pánek T., (eds): "Geomorfologický sborník 6. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2007" - Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, s. 50. ISBN: 978-80-7368-296-5

Rypl, J. (2007): Reliéf Mesoforms in the south - western part of the Novohradské Mountains. In: Kovács J., Varga G., Kovács P., I., (eds): "Carpatho - Balkan - Dinaric - Conference on Geomorphology" - Book of Abstracts, Pécs, University of Pecs, Faculty of Science, Hungary, s. 58. ISBN: 978-963-9632-13-4

Rypl, J. (2005): Formy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Leopoldovské vrchoviny. In: Rypl, J. (ed.): "Geomorfologický sborník 4. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005." Příspěvky z mezinárodního semináře, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 165-168. ISBN 80 - 7040 - 763 - 8

Rypl, J. (2005): Zajímavé formy mrazového zvětrávání v severní části Leopoldovské vrchoviny. In: Svatoňová, H. (ed.): Sborník příspěvků z 13. mezinárodní konference "Geografické aspekty středoevropského prostoru". Masarykova univerzita v Brně, s. 83-89.

Rypl, J. (ed.) (2005): Geomorfologický sborník 4, Stav geomorfologických výzkumů v roce 2005. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 2005, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, České Budějovice, 170 s. ISBN 80 - 7040 - 763 - 8

Rypl, J. (2005): The current geomorphological research in the Novohradské Mountains. Miscellanea geographica 11. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 11: 93-102. ISSN 1213 -7901

Rypl, J. (2004): Mezoformy periglaciálního zvětrávání ve vybraných vrcholových lokalitách Pohořské hornatiny, geomorfologickém podcelku Novohradských hor. Miscellanea geographica 10. Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, s. 169 - 180. ISBN 80 -7043 – 308 -6

Rypl, J., Vondrášek Š. (2004): Ukázka mezoforem periglaciálního zvětrávání Novohradských hor v lokalitách Kamence a Myslivny. In: Engel, Z., Křížek, M., Vilímek, V., (eds): "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004" - sborník prací z mezinárodní konference, PřF UK a Česká asociace geomorfologů, Pec pod Sněžkou 2004, s. 67-69.

Rypl, J. (2004): Kamenec, Myslivna - geomorfologicky zajímavé lokality Novohradských hor. In: Wahla, A., (ed.): "Geografie a proměny poznání geografické reality" - sborník příspěvků z mezinárodní geografické konference, Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ostrava 2004, s. 458 - 463.

Rypl, J. (2004): Mezoforms of periglacial disintegration in selected top parts of the czech side of the Novohradské mountains. Abstract. In: Tolmáči, L., Gurňák, D., Kasala, K., (eds): "Regional geography, Regional development and European Union" - proceedings of international cenference, Department of Regional Geography, Landscape Protection and Landscape Planning, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava 2004, p. 29.

Rypl, J. (2003): Současné geomorfologické mapování Novohradských hor. In: Mentlík, P. (ed.): "Geomorfologický sborník 2. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003" - příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 3. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra geografie a Česká asociace geomorfologů, s. 183-188. ISBN 80 – 7082 - 946 - X

Rypl, J. (2003): Geomorfologický výzkum Novohradských hor. In: Novák, S. (ed.): "Geografické aspekty středoevropského prostoru" - česko-slovensko-polská konference. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Brno, s. 239-242.

Rypl, J. (2003): Stav geomorfologického výzkumu Novohradských hor ke konci roku 2003. In: Papáček, M. (ed.): "Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II." Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, s. 49-53. ISBN 80 - 7040 - 657 - 7

Rypl, J. (2002): Klimatické poměry Novohradských hor. In: Papáček, M. (ed.): Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, s. 63-67. ISBN 80 - 7040 - 524 - 4

Rypl, J., Ryplová, R. (2002): Ekologické souvislosti monitoringu teplotních a srážkových poměrů Novohradských hor. In: Pecharová, E., Sýkorová, Z. (eds.): Sborník z konference "Ekotrend", Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, s. C31-C35. ISBN 80 - 7040 - 398 - 5

Rypl, J. (2002): Projekt biodiverzita Novohradských hor: Klimatické podmínky Novohradských hor v období 1961-1990. In: Balej, M., Kunc, K., (eds.): Sborník z XX. sjezdu ČGS v Ústí nad Labem - "Proměny krajiny a udržitelný rozvoj", Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 148-155. ISBN 80 - 7044 - 407 - X

Rypl, J. (2002): The project of Novohradské hory: The Climate Conditions of Novohradské hory during 1961-1990. In: Balej, M. (ed.): Sborník anotací z XX. Sjezdu ČGS, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 18-19. ISBN 80 - 7044 - 406 - 1

Rypl, J. (2002): Základní klimatické podmínky Novohradských hor v období 1961-1990, jako součást projektu biodiverzita Novohradských hor: In: Izakovičová, Z. (ed.): Zborník príspevkov z konferencie "Slovensko 10 rokov po Riu - Uplatňovanie Agendy 21 v SR". Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, s. 241-247.

Havránek, E., Rypl, J. (1996): Mnichovo Hradiště a okolí.

Rypl, J. (1990): Z Krkonoš až na konec světa: Zeravšan - zlatonosná řeka. Krkonoše 23 (11). 26-27.

 


GRANTS

Kucharská, A., ....... Rypl, J., ..... Spoluřešitel projektu - "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblasti vzdělávání a gramotnosti" Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, grant z OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664, r. 2017-2019.

Vančura, M., ...........Rypl, J.,...... Spoluřešitel projektu - "Klíčové kompetence v kontextu mezioborových vazeb přírodovědných předmětů". Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, grant Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. 160/2016/S , r. 2016-2018. 

Hartvich, F., ... Rypl, J. Co-researcher of the project - 'Comparison of the Quaternary Development of the Novohradské Mountains and the Selected Parts of Šumava'. Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences, the Academy of Sciences grant KJB300460501, 2005-2007.

Papáček, M., ... Rypl, J., ... Co-researcher of the project - 'Biodiversity and water communities.' Faculty of Education, University of South Bohemia in Ceske Budejovice, grant CEZ, reg. no. J06 / 98/124100001, 1998-2004.