Naše katedra letos oslavuje skvělé jubileum: 100 000 binárních let od svého založení. Blahopřejeme!

Celoživotní vzdělávání

Možnosti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) resp. Celoživotního vzdělávání (CŽV) na KIN PF JU

 

Více informací ke všem vzdělávacím aktivitám v rámci CŽV získáte u metodika CŽV kurzů katedry informatiky PF JU PaedDr. Petra Pexy, Ph.D. nebo na stránkách Centra DVPP PF JU.

 

1. Studium učitelství informatiky na ZŠ jako další aprobace

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o studium určené učitelům 2. stupně základní školy (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2005 Sb.), které vede k získání kvalifikace učit další předmět – informatiku na 2. stupni ZŠ.

Kombinované čtyřsemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

2. Rozšiřující studium učitelství informatiky na SŠ

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium zahrnuje scientní základ učiva vzdělávací oblasti ICT a informatika na střední škole, oborově didaktickou a pedagogicko-psychologickou složku. Vede k získání kvalifikace učitele informatiky pro střední školy ve smyslu § 9 odst. 1d) zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Studium je určeno pro absolventy učitelství informatiky na ZŠ.

Kombinované třísemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

3. Rigorózní řízení (PhDr.)

 

4. Studium ICT koordinátor

Kombinované třísemestrové studium s blokovou prezenční výukou a e-learningovou podporou.

 

5. Další vzdělávání učitelů informatiky (DVUI)

 

6. Krátkodobé specializované kurzy

Nabízíme také akreditované ICT kurzy s blokovou prezenční výukou (8 resp. 16 hodin podle typu kurzu) a e-learningovou podporou v systému Moodle.

 • Termíny aktuálně nabízených kurzů na webu Centra DVPP PF JU
 • Cena: 1000,- resp. 2000,- Kč / 1 kurz podle jeho délky (kurzy je možné hradit i z tzv. Šablon)
 • Akreditace MŠMT č. j. 13080/2018-2-500
 • Přihlášky je možné zasílat průběžně celý rok, kurz bude otevřen při minim. počtu 10 přihlášek
 • Absolventi všech kurzů získávají osvědčení
 • Kurzy probíhají většinou v sobotu od 9:00 v počítačových učebnách budovy PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Pokud budou zájemci z jedné školy (či škol v určitém městě či obci), lektor přijede za účastníky!

  Pokud se chcete do jednotlivých krátkodobých kurzů přihlásit, kontaktujte Centrum DVPP PF JU. V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození (pro účely vystavení certifikátu), adresu zaměstnavatele (školy) a platný e-mail. O přesném termínu a místě konání kurzu budete včas informováni e-mailem v závislosti na počtu závazných přihlášek.

 

Seznam krátkodobých kurzů:

 1. Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 2. Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 3. Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 4. Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 5. Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 6. Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 7. Digitální technologie v mateřské škole (8 hodin)
 8. Práce s interaktivní tabulí (8 hodin)
 9. Tvorba webových stránek pro začátečníky (redakční systémy, základy HTML – 8 hodin)
 10. Tvorba webových stránek pro pokročilé (HTML5, CSS3, responzivita – 8 hodin)
 11. Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin)
 12. Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin)
 13. Tvorba digitální fotografie (8 hodin)
 14. Zpracování digitální fotografie (8 hodin)
 15. Zpracování digitálního videa (8 hodin)
 16. Bezpečnost na internetu (8 hodin)
 17. Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin)
 18. Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin)
 19. Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin)
 20. Digitální genealogie aneb Jak na rodokmen s internetem (8 hodin)
 21. Počítačová prezentace (8 hodin)
 22. Příprava na veřejné vystoupení – rétorika (8 hodin)
 23. Podpora výuky prostřednictvím Google Classroom (8 hodin)
 24. 3D modelování a 3D tisk (8 hodin)
 25. Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů (8 hodin)
 26. Týmová spolupráce v elektronických dokumentech (8 hodin)
 27. Tvorba a editace notového záznamu na PC (8 hodin)
 28. Programování v jazyce Python (16 hodin)