Každý by měl vědět, jak programovat počítač, protože nás to učí, jak myslet. Steve Jobs, zakladatel Apple

Celoživotní vzdělávání

Možnosti Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) resp. Celoživotního vzdělávání (CŽV) na KIN PF JU

 

Více informací ke všem vzdělávacím aktivitám v rámci CŽV získáte u metodika CŽV kurzů katedry informatiky PF JU PaedDr. Petra Pexy, Ph.D. nebo na stránkách Centra DVPP PF JU.

 

1. Studium učitelství informatiky na ZŠ jako další aprobace

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o studium určené učitelům 2. stupně základní školy (magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2005 Sb.), které vede k získání kvalifikace učit další předmět – informatiku na 2. stupni ZŠ.

Kombinované čtyřsemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

2. Rozšiřující studium učitelství informatiky na SŠ

Akreditované studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6 odst. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium zahrnuje scientní základ učiva vzdělávací oblasti ICT a informatika na střední škole, oborově didaktickou a pedagogicko-psychologickou složku. Vede k získání kvalifikace učitele informatiky pro střední školy ve smyslu § 9 odst. 1d) zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících. Studium je určeno pro absolventy učitelství informatiky na ZŠ.

Kombinované třísemestrové studium s e-learningovou podporou. Student absolvuje standardní předměty vysokoškolské přípravy učitelů. Průběžné hodnocení: na konci každého předmětu vykoná student dílčí zkoušky z jednotlivých předmětů. Tyto zkoušky budou probíhat buď ústní formou, formou testu nebo vypracováním seminární práce a splněním dalších dílčích praktických úloh v e-learningovém prostředí. Ukončení studia: celé studium je po úspěšném složení poslední zkoušky zakončeno závěrečnou ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné práce. Po složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení.

 

3. Rigorózní řízení (PhDr.)

 

4. Studium ICT koordinátor

Kombinované třísemestrové studium s blokovou prezenční výukou a e-learningovou podporou.

 

5. Další vzdělávání učitelů informatiky (DVUI)

 

6. Krátkodobé specializované kurzy

Nabízíme také akreditované ICT kurzy s blokovou prezenční výukou (8 resp. 16 hodin podle typu kurzu) a e-learningovou podporou v systému Moodle.

 • Termíny aktuálně nabízených kurzů na webu Centra DVPP PF JU
 • Cena: 1000,- resp. 2000,- Kč / 1 kurz podle jeho délky (kurzy je možné hradit i z tzv. Šablon)
 • Akreditace MŠMT č. j. 13080/2018-2-500
 • Přihlášky je možné zasílat průběžně celý rok, kurz bude otevřen při minim. počtu 10 přihlášek
 • Absolventi všech kurzů získávají osvědčení
 • Kurzy probíhají většinou v sobotu od 9:00 v počítačových učebnách budovy PF JU, Jeronýmova 10, Č. Budějovice (cca 5 minut od hlavního nádraží u Prioru)
 • Pokud budou zájemci z jedné školy (či škol v určitém městě či obci), lektor přijede za účastníky!

  Pokud se chcete do jednotlivých krátkodobých kurzů přihlásit, kontaktujte Centrum DVPP PF JU. V přihlášce uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození (pro účely vystavení certifikátu), adresu zaměstnavatele (školy) a platný e-mail. O přesném termínu a místě konání kurzu budete včas informováni e-mailem v závislosti na počtu závazných přihlášek.

 

Seznam krátkodobých kurzů:

 1. Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 2. Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 3. Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 4. Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 5. Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin)
 6. Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin)
 7. Digitální technologie v mateřské škole (8 hodin)
 8. Práce s interaktivní tabulí (8 hodin)
 9. Tvorba webových stránek pro začátečníky (redakční systémy, základy HTML – 8 hodin)
 10. Tvorba webových stránek pro pokročilé (HTML5, CSS3, responzivita – 8 hodin)
 11. Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin)
 12. Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin)
 13. Tvorba digitální fotografie (8 hodin)
 14. Zpracování digitální fotografie (8 hodin)
 15. Zpracování digitálního videa (8 hodin)
 16. Bezpečnost na internetu (8 hodin)
 17. Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin)
 18. Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin)
 19. Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin)
 20. Digitální genealogie aneb Jak na rodokmen s internetem (8 hodin)
 21. Počítačová prezentace (8 hodin)
 22. Příprava na veřejné vystoupení – rétorika (8 hodin)
 23. Podpora výuky prostřednictvím Google Classroom (8 hodin)
 24. 3D modelování a 3D tisk (8 hodin)
 25. Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů (8 hodin)
 26. Týmová spolupráce v elektronických dokumentech (8 hodin)
 27. Tvorba a editace notového záznamu na PC (8 hodin)
 28. Programování v jazyce Python (16 hodin)