Licence Microsoft Imagine

Microsoft Imagine Premium (dříve Microsoft DreamSpark resp. MSDN AA) je licenční program určený pro vysoké školy, který umožňuje akademickým pracovníkům a studentům využívat nejnovější software pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

 

Přístup a registrace

Ke službě mají přístup pouze studenti informatiky, tj. studenti bakalářškých oborů a učitelství s kombinací informatiky, a studenti vybraných předmětů na katedře informatiky (bližší informace poskytne Václav Šimandl).

Z bezpečnostních důvodů se ke službě nemohou studenti registrovat sami, ale je potřeba o ni požádat osobně u V. Šimandla (pro registraci je potřebné předložit průkaz totožnosti nebo studentský průkaz).

Portál pro Microsoft Imagine Premium je k dispozici na adrese  http://goo.gl/RoxCpM (plná adresa http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=b95a1719-a78b-e011-969d-0030487d8897)

Pro přihlášení klikněte na odkaz Sign In, poté vyplňte svou fakultní emailovou adresu ve tvaru …@pf.jcu.cz a zadejte heslo. Poté pokračujte pomocí tlačítka Sign in.

 

Důležité informace

  • Studenti účastnící se kurzů si mohou bezplatně stáhnout software do svých osobních počítačů a používat jej k práci týkající se kurzů a osobních projektů.
  • Programový software může být používán pouze k výuce, nikoli k ziskovému výzkumu nebo k provozování infrastruktury oddělení.
  • Stažený software nesmíte použít pro vývoj softwaru za účelem dosažení zisku.
  • Stažený software nesmíte předávat dalším osobám.
  • Po ukončení studia je možné software nadále využívat v souladu s licenčními podmínkami.
  • Software mohou stahovat pouze studenti ve standardní době studia, studenti prodlužující studium mohou o prodloužení platnosti účtu zažádat katederního správce
  • Při registraci uvádějte jako emailový kontakt fakultní emailovou adresu. Účty neodpovídající tomuto požadavku budou odstraněny.

Bližší informace o programu lze nalézt na adrese: Microsogt Imagine. Doporučuji pečlivě přečíst licenční ujednání v sekci About.

 

Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.