Cлава Україні!

Průběžné praxe – termíny

Průběžná pedagogická a asistentská praxe na KIN ve studijním roce 2021/2022

 • Průběžnou pedagogickou praxi (KIN/0PRP resp. NPPZ) konají studenti navazujícího studia Inn v zimním nebo letním semestru 1. ročníku 2 hodiny týdně (rozpis níže).
 • Podmiňujícím předmětem průběžné praxe KIN/0PRP resp. NPPZ je KIN/DIV1A (Didaktika informatiky I).
 • Studenti oboru F3n-I3n konají praxi z výše uvedeného důvodu až ve 2. ročníku.
 • Asistentskou odbornou praxi (KIN/APXA) konají studenti bakalářského neučitelského oboru ITE v zimním semestru 2. ročníku (10 hodin/semestr, rozpis níže).
 • Stanovené termíny zápisu všech praxí a rozdělení do skupin je nutné dodržet, praxe budou takto pro studenty rozvrhovány. V jiných semestrech již nemůže být zajištěna možnost absolvování těchto praxí z kapacitních důvodů v jednotlivých skupinách či možné kolize s rozvrhem jiných předmětů.
 • Souvislé praxe KIN/0SRP resp. NSPZ a KIN/SPPA si v posledním ročníku studenti organizují sami, více na stránkách praxí.
 • Podmiňujícím předmětem souvislé pedagogické praxe KIN/0SRP resp. NSPZ je průběžná praxe KIN/0PRP resp. NPPZ.
 • Povinné pojištění praxe! Na všechny typy praxí (asistentské, terénní, průběžné i souvislé) je nutné mít od studijního roku 2019/2020 uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu. Pojištění zajistí i fakulta za 240 Kč/rok, více informací je na https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/pojisteni.php.

Aktuální rozpis průběžné pedagogické a asistentské praxe, stanovené termíny zápisu:

Zimní semestr

 • KIN/0PRP resp. NPPZ – 1. ročník navazujícího studia AJn-ITn, Přn-ITn a SVn-ITn: ZŠ Nerudova 9 (budova Čéčova), ČB, čtvrtek 8:55-10:00, odborný učitel Mgr. Radovan Mikeš (radovan.mikes@zsnerudova.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
  • Úvodní náslechová hodina se uskuteční v 1. týdnu zimního semestru, sraz ve čtvrtek 30. 9. 2021 v 8:45 před budovou ZŠ Nerudova v Čéčově ulici.
 • KIN/APXA – 2. ročník neučitelský bakalářský obor ITE (3 skupiny): ZŠ Dukelská 11, ČB, úterý 8:00, odborný učitel Mgr. Tomáš Polák (tomas.polak@zsdukelska.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Letní semestr

 • KIN/0PRP resp. NPPZ1. ročník navazujícího studia Mn-ITn, Fn-ITn, ITn-SVn a ITn-Zn: ZŠ Nerudova 9 (budova Čéčova), ČB, čtvrtek 8:55-10:00, odborný učitel Mgr. Radovan Mikeš (radovan.mikes@zsnerudova.cz), metodik PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
  • Úvodní náslechová hodina se uskuteční v 1. týdnu letního semestru, sraz ve čtvrtek 17. 2. 2022 v 8:45 před budovou ZŠ Nerudova v Čéčově ulici.

Další informace získáte na stránkách praxí KIN nebo u metodika praxí na katedře informatiky PaedDr. Petra Pexy, Ph.D.