JSME ONLINE. Videokonzultace vyučujících běží stále. Viz konzultační hodiny.

IT test

Test informační gramotnosti ITT (Informační technologie – test) je společný pro všechny studenty Pedagogické fakulty JČU. Probíhá jak v zimním, tak v letním semestru, přičemž studenti absolvují test ve stanoveném semestru dle rozdělení oborů.

 

Informační technologie se v tomto předmětu nevyučují, ale pouze testují.

 

Kontakt na zkoušející Hana Havelková
Konzultace dle vypsaných konzultačních hodin
Dotazy ohledně ITT pište na havelkova@pf.jcu.cz

 

Základní informace: jedná se o povinný předmět s hodnotou jednoho kreditu v první etapě studia (je nutné si tento předmět zapsat a úspěšně absolvovat v prvních 2 letech studia). Test je „vstupní branou“ k počítačovým předmětům (zápočet z tohoto předmětu je nutnou podmínkou pro zapsání dalších předmětů na PC učebnách, jakož i k oborově zaměřenému předmětu Počítačem podporovaná výuka v druhé etapě studia), termíny testu jsou zveřejněny ve STAGu a je nutné se na ně předem přihlásit.

Termíny testů a výsledky: výsledky testování

 

AKTUÁLNĚ:

Veškeré testy v LS 2019/2020 probíhají online prostřednictvím LMS moodle.
Podrobné informace naleznete v kurzu Online testy předmětu KIN/ITT, klíč pro přístup obdrželi všichni studenti, kteří mají předmět v LS zapsán, mailem.
Je třeba se  zaregistrovat a prostudovat pokyny k testování.

Potřebujete-li cokoliv ohledně testu probrat, ozvěte se v konzultačních hodinách či napište mail.

Informace k zápisu zápočtu do indexu:

Studenti, kteří již splnili test a mají tuto informaci uvedenou ve Stagu, mohou využít zápisu zápočtu do indexu u sekretářky katedry informatiky L. Fialové (J506, Po-ČT od 8 do 13 hod). Pokud zápočet není uznán ve Stagu, zápis provádí zkoušející, který test zadával.