Aktuality

Diplomové práce

 

anotace diplomových prací jsou uvedeny na www.pf.jcu.cz/stud/diplom

od AR 2005/6 jsou anotace diplomových prací uvedeny na http://wstag.jcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp

 

Oceněné diplomové práce katedry pedagogiky a psychologie

Cenou Nadačního fondu PF JU a děkana PF JU za mimořádně zdařilou práci

V r. 2003

Klára Chalupová, Sluchová učebnice pro děti postižené specifickou poruchou učení (vedoucí práce Mgr. R. Jandová)

V r. 2004

Andrea Machalová, Relaxační možnosti biofeedbacku (vedoucí práce doc. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc.)

V r. 2009

Lenka Kocábková, Rozvoj empatie u dětí předškolního věku (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)

V r. 2010

MUDr. Veronika Fraňková, Učitelství pro MŠ: Dveře dokořán - proces socializace dítěte ve waldorfské mateřské škole (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)

V r. 2011

Pavlína Brázdová, NJ-OV/ZŠ: Pohled do hodnotové orientace současných vysokoškoláků (vedoucí diplomové práce PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.)

V r. 2012

Klára Kováčová, Psychologie: Česká adaptace dotazníků učební motivace (vedoucí bakalářské práce prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)

V r. 2013

Zuzana Kupcová, Učitelství MŠ (kombinované): Literární příběh pro děti v kontextu současné doby (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)

V r. 2014

Václav Vondrovský (Učitelství odborných předmětů):
Pojetí dějin pravěku v učebnicích dějepisu pro gymnázia
vedoucí práce: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Komise ocenila velmi zdařilou komparativní analýzu učebnic dějepisu, v níž byl kladen důraz na téma nejstarších dějin. Analýzu učebnic se podařilo autorovi velice vhodně doplnit inspirativním empirickým šetřením jak mezi žáky, tak i mezi učiteli gymnázií - okamžitá využitelnost těchto výsledků v praxi se stala dalším důvodem vysoce pozitivního hodnocení této bakalářské práce.