Aktuality

Externí vyučující

Mgr. Petra Adamová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Trestní právo hmotné KPE/SVAK2 (pro SOP)

Trestní právo procesní KPE/SVAK4 (pro SOP)

Forenzní psychologie KPE/SBAK3 (pro SOP)

 

Bc. PhDr. Miloš Beneš

Vyučované předměty:

Kapitoly ze školské legislativy KPE/UKSL (pro UOP)

 

Mgr. Martina Blažková 

Vyučované předměty:

Pedagogika zážitku KPE/PEZAZ

Zážitková pedagogika KPE/SVCK0 (pro SOP)

 

Mgr. Jaromíra Brichtová

Vyučované předměty:

Kurz logopedické prevence KPE/MKLPB

 

Mgr. Karel Daňhel

Vyučované předměty:

Hudební činnosti v MŠ II KPE/MČHB2, KPE/MČHK2 (pro MŠ)

 

Mgr. Ludmila Dvořáková

Vyučované předměty:

Tance dávných tradic - KPE/TDT

 

PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.

Vyučované předměty:

Pedagogická diagnostika KPE/DIAP

Pedagogická diagnostika I, II KPE/MPDB1,2, MPDK1,2 (pro MŠ)

Pedagogicko psychologická diagnostika KPE/PPDSN

Pedagogicko psychologická diagnostika I,II KPE/SBCK3,4,6 (pro SOP)

Pedagogicko psychologická diagnostika I KPE/SVCK4

Pedagogicko psychologická diagnostika II KPE/SVCK8

 

Mgr. Romana Fabešová

Vyučované předměty:

Literatura pro děti I,II KPE/MLDB1,2, MLDK1,2  (pro MŠ)

 

Mgr. Ing. Ivan Fanta

Vyučované předměty:

Základy krizového managementu KPE/SMAAK (pro SOP)

 

Mgr. Tomáš Fantyš

Vyučované předměty:

Úvod do sociologie KPE/SSOAK (pro SOP)

 

MUDr. Karla Filípková

Vyučované předměty:

Základy pediatrie pro pedagogy KPE/MZPB, MZPK  (pro MŠ)

 

Mgr. Ing. Radomír Heřman

Vyučované předměty:

Kriminologie KPE/SVAK5, KPE/SBAK4 (pro SOP)

 

Mgr. Nicole Hovorková

Vyučované předměty:

Kurz logopedické prevence KPE/MKLPK (pro MŠk)

Specializace v logopedii KPE/WSLOB (pro MŠSp)

Základy logopedie KPE/WLOGB (pro MŠSp)

 

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Didaktika ekonomických předmětů I, II KRM/UDEP1,2  (pro UOP)

 

PaedDr. František Jáchim

Vyučované předměty:

Řízení výchovy a vzdělávání KPE/URVSM (pro UOP)

 

Mgr. Monika Janoušková

Vyučované předměty:

Pedagogická praxe souvislá II KPE/MSXB2  (pro MŠ)

Pohádky v MŠ KPE/MPOB, MPOK

Průběžná pedagogická praxe I,II KPE/MPXB2, MPXK1 (pro MŠ)

Souvislá pedagogická praxe I,II KPE/MSXK1 (pro MŠ)

 

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

Vyučované předměty:

Estetika 1 KPE/MESB1, MESK1

 

MUDr. Zdeňka Kasková

Vyučované předměty:

Základy neurologie a neurofyziky KPE/YNNFB

 

Mgr. Kateřina Kliková

Vyučované předměty:

Forenzní psychologie KPE/SVAK6  (pro SOP)

 

Ing. Augustin Kotil

Vyučované předměty:

Loutkové divadlo KPE/MLOUB, MLOUK (pro MŠk)

 

Prof. František Man

Vyučované předměty:

Psychologie motivace KPE/YPSMB

 

Mgr. Irena Marušincová

Vyučované předměty:

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení  KPE/FMIO

 

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Filosofie pro děti I KPE/MFDB1, MFDK1

 

Mgr. Eva Novotná

Vyučované předměty:

Soc.-právní aspekty přístupu k os. se soc. a zdrav. znevýhodněním KPE/SVBK0

 

Mgr. Helena Nutilová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Úvod do studia práva KPE/SÚRAK  (pro SOP)

 

Mgr. Bc. Jitka Pešková

Vyučované předměty:

Základy muzejní pedagogiky KPE/ZMPZ

 

Mgr., Bc. Jana Polčáková

Vyučované předměty:

Management I, II KPE/MMGB1,2, MMGK1,2 (pro MŠ)

 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Vyučované předměty:

Spec. potř. osob se zrak. postižením KPE/SVBK7 (pro SOP)

 

Mgr. Irena Remtová

Vyučované předměty:

Spec. vých.a vzděl. dětí s poruchami školních dovedností - SPG KPE/SŠDP

 

JUDr. Josef Richtr

Vyučované předměty:

Trestní právo hmotné KPE/SVAK1  (pro SOP)
Trestní právo procesní KPE/SVAK4  (pro SOP)

 

Mgr. Světlana Růžičková

Vyučované předměty:

Základy sociální práce KPE/SZRK  (pro SOP)

Základy sociální práce KPE/SZRAK (pro SOP)

Sociální práce s rizikovými skupinami KPE/SRSAK (pro SOP)

Sociální práce s rizikovými skupinami KPE/SRSK  (pro SOP)

 

JUDr. David Řezníček, LL.M.

Vyučované předměty:

Občanské právo KPE/SVAK7 (pro SOP)

Úvod do studia práva KPE/SÚRK (pro SOP)

Vybrané kapitoly z práva KPE/SKPAK (pro SOP)

Vybrané zákonné úpravy KPE/SVAK8 (pro SOP)

 

Mgr. Marie Samohejlová

Vyučované předměty:

Základy surdopedie KPE/WSURB (pro MŠSp)

 

Mgr. Antonín Scheichl

Vyučované předměty:

Asistenská praxe pro 2. st. ZŠ KPE/ASPZ1, 2

 

doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.

Vyučované předměty:

Seminář k bakalářské práci KPE/USBP1

 

PhDr. Edita Svobodová

Vyučované předměty:

Rizika závislostí KPE/SRZAK (pro SOP)

Sociální práce s rizikovými skupinami KPE/SRSK (pro SOP)

 

Mgr. Martin Ševčík

Vyučované předměty:

Řízení školy a školská legislativa KPE/RSLZ

Legislativní otázky vzdělávání a základy personalistiky KPE/SBCK8 (pro SOP)

 

Mgr. Václav Šnorek

Vyučované předměty:

Základy klinické psychologie KPE/YKPSB

 

PhDr. Karel Štix

Vyučované předměty:

Základy managementu KPE/SZMAK  (pro SOP)
Legisl. otázky vzděl. a zákl. personalistiky KPE/SVCK9  (pro SOP)
Řízení školy a školská legislativa KPE/RSLZ

 

Mgr. et Mgr. Martin Štoudek

Vyučované předměty:

Řízení školy a školská legislativa KPE/RSLZ

 

Mgr. Kateřina Šuléřová

Vyučované předměty:

Základy KBT KPE/YKBTB

 

Mgr. Petr Šulista

Vyučované předměty:

Pedagogicko-psychologické poradenství KPE/YPPPB

 

Mgr. Hana Švejdová

Vyučované předměty:

Dramatické hry v MŠ I., II. KPE/MDHB1,2, MDHK1,2  (pro MŠ)

Pohádky v MŠ KPE/MPOB, MPOK (pro MŠ)

 

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Vyučované předměty:

Odborná praxe (vazba na andragogiku) - KPE/SOAAK

Prevence rizikového chování - KPE/SCHAK

Reflexivní praxe II - KPE/SCK11, SBCK9

Úvodní odborná praxe KPE/SOMAK

Sociální pedagogika KPE/SPEZ, SSPAK

Výběrová praxe KPE/YPVB, YPXVB

 

Mgr. Alena Toningerová

Vyučované předměty:

Rizika závislostí KPE/SRZAK (pro SOP)

 

PhDr. Mgr. Marie Trešlová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Didaktika zdravotně – soc. předmětů I, II  UOP/UDZS1, 2

 

PhDr. Vladislava Urbanová

Vyučované předměty:

Psychologie řízení - KPE/SPŘAK

Praktikum z didaktiky psychologie - KPE/PDPSN

 

Mgr. Tomáš Vránek

Vyučované předměty:

Hra na hudební nástroj KPE/MHNB1,2,3,4 KPE/MHNK1,2,3,4  (pro MŠ)

 

Bc. Petra Waldaufová

Vyučované předměty:

Pedagogická praxe průběžná v běžné MŠ I., II.  KPE/WPXB1,2  (pro MŠ)

Pedagogická praxe asistentská KPE/MPPAB, MPPAK