Aktuality

Externí vyučující

Mgr. Petra Adamová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Trestní právo hmotné KPE/SVAK1 (pro SOP)
Trestní právo procesní KPE/SVAK4 (pro SOP)

 

Bc. PhDr. Miloš Beneš

Vyučované předměty:

Kapitoly ze školské legislativy KPE/UKSL (pro UOP)

 

Mgr. Karel Daňhel

Vyučované předměty:

Metodika činností v MŠ I (HV) KPE/MČIB1, KPE/MČIK1 (pro MŠ)

 

Mgr. Ludmila Dvořáková

Vyučované předměty:

Tance dávných tradic - KPE/TDT

 

PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.

Vyučované předměty:

Pedagogická diagnostika KPE/DIAP
Pedagogická diagnostika I, II KPE/PGDB1,2, PGDK1,2 (pro MŠ)
Pedagogická diagnostika I, II KPE/DIAK1,2
Pedagog. psych. diagnostika I,II KPE/SVCK4,8 (pro SOP)
Pedagog. psych. diagnostika KPE/PPDZ, PPDSN

 

Mgr. Romana Fabešová

Vyučované předměty:

Literatura pro děti I,II  KPE/MLDB1,2, KPE/MLDK1,2  (pro MŠ)
Metodika činností v MŠ III (literární činnosti) KPE/WMČB3 (pro MŠSp)

 

Mgr. Ing. Ivan Fanta

Vyučované předměty:

Základy kriz. managementu KPE/SMAK  (pro SOP)
Řízení a manažerské dovednosti KPE/SVAK3  (pro SOP)

 

MUDr. Karla Filípková

Vyučované předměty:

Základy pediatrie pro pedagogy KPE/MZPB, MZPK  (pro MŠ)

 

Mgr. Alena Hejná

Vyučované předměty:

Vybrané zákonné úpravy KPE/SVAK8  (pro SOP)

 

Mgr. Ing. Radomír Heřman

Vyučované předměty:

Kriminologie KPE/SVAK5  (pro SOP)

 

JUDr. Mgr. Michal Holčapek

Vyučované předměty:

Kriminalistika KPE/SVAK2  (pro SOP)

 

Mgr. Nicole Hovorková

Vyučované předměty:

Specializace v logopedii KPE/WSLOB (pro MŠSp)
Základy logopedie KPE/WLOGB (pro MŠSp)

 

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Didaktika ekonomických předmětů I, II KSR/UDEP1,2  (pro UOP)

 

Mgr. Monika Janoušková

Vyučované předměty:

Pedagogická praxe souvislá II.  KPE/MSXB2  (pro MŠ)
Průběžná pedagogická praxe II.  KPE/MPXB2, MPXK2  (pro MŠ)

 

PaedDr. František Jáchim

Vyučované předměty:

Řízení vých. s vzděl. kap. ze škol. managementu KPE/ŘVŠMU, URVSM  (pro UOP)

 

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

Vyučované předměty:

Estetika 1 KPE/MESB1, MESK1

 

MUDr. Zdeňka Kasková

Vyučované předměty:

Základy neurologie a neurofyziky KPE/YNNFB

 

Mgr. Bohuslava Kimrová

Vyučované předměty:

Průběžná praxe I. KPE/MPXK1  (pro MŠ)

 

Mgr. Kateřina Kliková

Vyučované předměty:

Forenzní psychologie KPE/SVAK6  (pro SOP)

 

Mgr. Gabriela Kocmichová

Vyučované předměty:

Základy surdopedie KPE/WSURB (pro MŠSp)

 

Mgr. Irena Marušincová

Vyučované předměty:

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení  KPE/FMIO

 

Mgr. Eva Novotná

Vyučované předměty:

Soc.-právní aspekty přístupu k os. se soc. a zdrav. znevýhodněním KPE/SVBK0

 

Mgr. Helena Nutilová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Úvod do studia práva KPE/SÚRAK  (pro SOP)

 

Mgr. Bc. Jitka Pešková

Vyučované předměty:

Základy muzejní pedagogiky KPE/ZMPZ

 

Mgr., Bc. Jana Polčáková

Vyučované předměty:

Management I, II KPE/MMGB1,2,  KPE/MMGK1,2   (pro MŠ)
Řízení výchovy a vzdělávání KPE/ŘVVK1  (pro DPS)
Řízení školy a školská legislativa KPE/RSLZ

 

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Vyučované předměty:

Spec. potř. osob se zrak. postižením KPE/SVBK7 (pro SOP)

 

Mgr. Irena Remtová

Vyučované předměty:

Spec. vých.a vzděl. dětí s poruchami školních dovedností - SPG KPE/SŠDP

 

JUDr. Josef Richtr

Vyučované předměty:

Trestní právo hmotné KPE/SVAK1  (pro SOP)
Trestní právo procesní KPE/SVAK4  (pro SOP)

 

Mgr. Světlana Růžičková

Vyučované předměty:

Základy soc. práce KPE/SZRK  (pro SOP)
Sociální práce s rizik. skupinami KPE/SRSK  (pro SOP)

 

JUDr. David Řezníček, LL.M.

Vyučované předměty:

Vybrané kapitoly z práva KPE/SVKK (pro SOP)

 

Mgr. Marie Samohejlová

Vyučované předměty:

Specializace v surdopedii  KPE/WSSUB (pro MŠSp)

 

JUDr. Zdeňka Sedláková

Vyučované předměty:

Občanské právo KPE/SVAK7  (pro SOP)

 

Mgr. Antonín Scheichl

Vyučované předměty:

Asistenská praxe pro 2. st. ZŠ  KPE/ASPZ1, 2

 

doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.

Vyučované předměty:

Didaktika přír. a tech. předmětů I, II  KPE/UDPP1,2
Úvod do studia oboru KPE/UDSO (pro UOP)

 

PhDr. Edita Svobodová

Vyučované předměty:

Spec. potř. osob s ment. postižením KPE/SVBK6  (pro SOP)

 

Mgr. Martin Ševčík

Vyučované předměty:

Řízení školy a školská legislativa KPE/RSLZ

 

Mgr. Václav Šnorek

Vyučované předměty:

Základy psychopatologie KPE/YPYPB
Základy klinické psychologie KPE/YKPSB

 

PhDr. Karel Štix

Vyučované předměty:

Základy managementu KPE/SZMAK  (pro SOP)
Legisl. otázky vzděl. a zákl. personalistiky KPE/SVCK9  (pro SOP)
Řízení školy a školská legislativa KPE/RSLZ

 

PhDr. Iva Štrosová

Vyučované předměty:

Spec. pedagogická diagnostika a prognostika - SPG KPE/SDPP

 

Mgr. Hana Švejdová

Vyučované předměty:

Dramatické hry v MŠ I., II.  KPE/MDHB1,2,   MDHK1,2  (pro MŠ)
Pohádky v MŠ KPE/MPOB, MPOK (pro MŠ)
Didaktika integrovaného vzdělávání III (tvořivá dramatika) KPE/WDIB3 (pro MŠSp)

 

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Vyučované předměty:

Odborná praxe (vazba na andragogiku) - KPE/SOAAK
Prevence rizikového chování - KPE/SCHAK
Prevence sociálně patologických jevů - KPE/SPJK
Reflexívní praxe II - KPE/SCK11

 

PaedDr. Květa Tibitanzlová

Vyučované předměty:

Specifika vých. a vzděl. dětí s vadami sluchu a zraku na 1. st. ZŠ - SPG  KPE/VSZP

 

MUDr. Drahoslava Tišlerová

Vyučované předměty:

Základy dětské neurologie - SPG KPE/ZDNP

 

PhDr. Mgr. Marie Trešlová, Ph.D.

Vyučované předměty:

Didaktika zdravotně – soc. předmětů I, II  KOP/UDZS1, 2

 

PhDr. Vladislava Urbanová

Vyučované předměty:

Psychologie řízení - KPE/SPŘK
Didaktika psychologie I., II. - KPE/YDPN1, YDPN2
Praktikum z didaktiky psychologie - KPE/PDPSN
Souvislá pedagogická praxe - KPE/NSPS

 

Mgr. Vladislava Veselá

Vyučované předměty:

Specifika vých. a vzděl. dětí s vadami sluchu a zraku na 1. st. ZŠ - SPG  KPE/VSZP

 

Mgr. Tomáš Vránek

Vyučované předměty:

Hra na hudební nástroj KPE/MHNB1, 3, KPE/MHNK1, 3  (pro MŠ)

 

Bc. Petra Waldaufová

Vyučované předměty:

Pedagogická praxe průběžná v běžné MŠ I., II.  KPE/WPXB1,2  (pro MŠ)