Aktuality

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny - katedra pedagogiky a psychologie ZS 2017/18

 

Konzultační hodiny platí pouze v průběhu zimního semestru. Informace o přítomnosti vyučujících ve zkouškovém období podá sekretariát KPE.

 

Vyučující Kanc. Konzultační hodiny
 
Oddělení pedagogiky - vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D. D210A ÚT 9,45 - 10,45
ČT 9,00 - 10,00
Mgr. Jan Hynek D411 ÚT 9,30 - 10,00
Mgr. Jiří Kressa D209 ÚT 12,00 - 13,00
ČT 9,00 - 11,00
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D. TL214 ÚT 12,00 - 13,00
Mgr. Lukáš Laibrt D209 ÚT 10,15 - 11,15
Mgr. Marie Najmonová D207 PO 11,00 - 11,45
ST 12,00 - 12,45
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. D206
J522
PO 15,00 - 16,00
proděkan, ÚT 13,00 - 14,00 na J522
Mgr. Bc. Vít Šťastný, Ph.D. D209 ST 15,15 - 16,00
ČT 14,00 - 14,45
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. D208B lichý ČT 9,30 - 11,00 + dle domluvy na petr.urbanek@tul.cz
PhDr. Olga Vaněčková D207 PO 9,45 - 10,30
ÚT 12,30 - 13,15
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. D208B ST 12,00 - 12,45
ČT 14,30 - 15,15
 
Oddělení primární a předškolní pedagogiky - vedoucí oddělení doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. D222B ÚT 12,00 - 14,00
Mgr. Martina Lietavcová D219 PO 7,00 - 8,00
Mgr. Josef Nota, Ph.D. D217 ÚT 10,00 - 12,00
Mgr. Dita Podhrázská D218 ST 13,00 - 14,00
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. D217 sudý ČT 8,00 - 11,00
Mgr. Eva Svobodová D219 PO 9,30 - 11,00
PaedDr. Alena Váchová D219 ÚT 13,30 - 15,30
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. D218 PO 14,30 - 15,30
ST 12,00 - 13,00
 
Oddělení speciální pedagogiky - vedoucí oddělení doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. D210A ÚT 10,00 - 11,00
ST 11,30 - 12,30
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. D222A ÚT 9,00 - 10,30
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. D217 ČT 14,00 - 15,00
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. D216 ST 11,00 - 13,00
Mgr. Olga Malinovská D222A ÚT 13,00 - 14,00
ST 13,00 - 14,00 nebo dle dohody mailem
 
Oddělení psychologie - vedoucí oddělení prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. TL204 ST 13,00 - 14,00
Mgr. Dana Brabcová (Buršíková), Ph.D. TL204 PO 12,45 - 13,45
PhDr. Marta Franclová, Ph.D. TL207 ČT 9,00 - 11,00
PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. TL205 po předchozí dohodě mailem
Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D. TL205 ÚT 11,30 - 12,30
Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. TL207 ČT 12,45 - 14,00
Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika TL205 PO 14,00 - 15,00 po předchozí domluvě
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. TL204 ÚT 13,45 - 15,00
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. TL209 PÁ 13,30 - 15,30, mimo KH po předchozí telef. domluvě
Mgr. Tomáš Mrhálek D411 ČT 10,00 - 11,00
Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. TL204 ST 10,30 - 12,00
Mgr. Veronika Plachá TL207 PO 10,00 - 11,00
ÚT 8,30 - 9,30
Mgr. Michala Plassová D411 ÚT 13,15 - 14,00
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. TL202 PO 15,00 - 16,00
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková TL205 ST 11,00 - 12,00
 
Interní doktorandi:
Mgr. Ivana Mašková D411 Po předchozí dohodě mailem