Aktuality

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny - katedra pedagogiky a psychologie

Konzultační hodiny platí pouze v průběhu zimního semestru.

Informace o přítomnosti vyučujících ve zkouškovém období podá sekretariát KPE

 

Vyučující

Kanc.

Konzultační hodiny

Oddělení pedagogiky – vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.

D210A

ST        10,45 – 11,45

ČT        16,00 – 17,00

Mgr. Jan Hynek

D411

ÚT        10,45 – 11,30

Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.

D209

PO        14,30 – 15,30

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.

TL214

ČT         12,00 – 13,00

Mgr. Lukáš Laibrt

D209

ÚT        10,15 – 11,15

Nebo dle dohody e-mailem

Mgr. Marie Najmonová

D207

PO         9,20 – 10,00

ST        10,30 – 11,30

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.

D206

 

PO       13,00 – 14,00

PhDr. Olga Vaněčková

D207

PO        13,00 – 13,45

PA            8,00 – 8,45

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

D208B

PO        16,00 – 16,45

ST         12,15 – 13,00

Oddělení primární a předškolní pedagogiky – vedoucí oddělení Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

D222B

ČT        11,00 – 12,30

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová

D219

PO            8,00 – 9,00

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

D217

ÚT          9,30 – 11,30

Mgr. Dita Podhrázská

D218

ST         13,00 – 14,00

Mgr. Eva Svobodová

D219

PO          9,00 –  9,45

             11,15 – 12,00

PaedDr. Alena Váchová

D219

ÚT  sudé   15,00 – 16,00

       liché   14,00 – 16,00

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

D218

PO          8,15 – 9,00

             12,30 – 14,00

Mgr. Petra Waldaufová

D219

ÚT        14,00 – 15,00

Oddělení speciální pedagogiky – vedoucí oddělení doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

D210A

ÚT          9,45 – 10,45

ST        11,00 – 12,00

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

D222A

ÚT         9,00 – 11,00

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

D217

ČT        13,00 – 14,00

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

D216

ST        10,00 – 12,00

Mgr. Olga Malinovská

D222A

ST        10,00 – 11,30

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

TL204

ÚT          9,30 – 10,30

Oddělení psychologie – vedoucí oddělení Prof. PaedDr., Iva Stuchlíková, CSc.

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.      

TL204

ÚT          9,30 – 10,30

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.

TL204

Mateřská dovolená

PhDr. Martina Komzáková, Ph.D. 

TL205

po předchozí dohodě mailem

Mgr. et Mgr. et Bc. Sylvie Štindlová (Koubalíková), Ph.D.

TL205

ÚT       10,30 – 11,00
           po předchozí domluvě emailem

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

TL207

ČT          9,30  - 10,30

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika 

TL205

UT        14,00 – 15,00 po předchozí domluvě

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

TL204

PO        14,45 – 15,45

Mgr. Klára Kováčová

TL204

ST         16,30 – 17,30

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

TL209

PÁ        13,30 – 15,20

mimo KH po předchozí telef. domluvě

Mgr. Bc. Tomáš Mrhálek

D411

ČT       14,50 – 15,50

Individuální konzultace po emailové domluvě

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

TL204

ST       10,30 – 12,00

Mgr. Veronika Plachá

TL207

PO      10,00 – 11,00

ČT        9,30 – 10,30

Mgr. Michala Plassová

D411

ÚT      11,30 – 12,30

prof. PaedDr., Iva Stuchlíková, CSc.

TL202

ST       11,00 – 12,00

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková, Ph.D.

TL205

ST         8,00 –  9,00

prof. PhDr. František Man, CSc.

TL103

PO        9,30 – 11,00

Interní doktorandi:

 

 

Mgr. Ivana Mašková

D411

Po předchozí dohodě mailem