Aktuality

Odevzdávání analýzy pedagogických situací

Vytištěné analýzy pedagogických situací k SZZ (2 výtisky) studenti odevzdají sekretářce KPE Mgr. Martině Faltové od 9,00 do 13,00 hodin do 27. 4. 2018 na D208a.
Před odevzdáním zašlou APS elektronicky na E-mail: faltova@pf.jcu.cz.