Aktuality

Úvod do měření EEG

 

Místo konání: PedF JU v Českých Budějovicích, Dukelská 9, místnost D214

Termín konání: 18. a 19. září 2014, od 10 do 17 hodin

Přednášející: Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. 

 

Přihlašovací formulář (přihlášení je možné do 17. 9. 2014) 

Odhlášení

 

Harmonogram kurzu:

1. den

10.00 - 10.45 - základy neuroanatomie (z čeho se skládá mozek)
11.00 - 11.45 - zobrazovací metody (jak lze mozek měřit)
13.00 - 13.45 - experimentální design (jak připravit experiment)
14.00 - 14.45 - měření EEG (teoretická příprava)
15.00 - 17.00 - měření EEG (praktická část)

2.den

10.00 - 12.00 - měření EEG (praktická část)
13.00 - 13.45 - zpracování dat (co s naměřenými daty)
14.00 - 14.45 - analýza dat (jak data vyhodnotit)
15.00 - 15.45 - interpretace výsledků (co výsledky znamenají)
16.00 - 17.00 - závěrečná diskuze

 

Kurz je zdarma a po jeho úspěšném absolvování získáte certifikát.

 

Lektor:

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D. se věnuje neuropsychologii a má šestiletou praxi v oblasti měření EEG v rámci psychologických výzkumů. V současnosti pracuje na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích na pozici postdoka. 

 

seznam přihlášených