Aktuality

Výuka Mgr. M. Najmonové

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2014 bude Mgr. M. Najmonová nepřítomna z důvodu nemoci.

Výuka KPE/SOCPZ (Sociální pedagogiky) se v těchto dnech nekoná.

Na seminářích KPE/MPPZ (Metodologie pedag. - psych. výzkumu) plánované testy zadá Mgr. L. Krninský.