Aktuality

Navýšení kapacity povinně volitelných předmětů pro ZS 2015/16

17. července 2015 byla navýšena kapacita vybraných povinně volitelných předmětů v bloku Psychologie pro 2. roč. NMgr. studijních oborů se zaměřením na učitelství 2. stupně ZŠ. Na tyto předměty se můžete zapisovat do neděle 19. 7. a pak od 1. 9. do 28. 9. 2015.

Zároveň byl nově otevřen předmět "Zdravá škola" - sociálně psychologické techniky vhodné pro žáky a třídu (KPE/ZSPZ).

V případě jakýchkoli komplikací se zápisem těchto předmětů se obracejte v září na dr. Žlábkovou (zlabkovai@pf.jcu.cz), příp. na paní sekretářku Michalovou (evamich@pf.jcu.cz).

 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

Tajemnice KPE