Aktuality

Pozvánka na konferenci ČPdS v Olomouci

Pobočka ČPdS při Katedře pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích Vás zve jménem předsedy ČPdS doc. Tomáše Čecha na  24. výroční konferenci společnosti, která se bude konat ve dnech 16. a 17. března 2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konference nese název Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách a klade si za cíl poskytnout platformu pro diskusi nad aktuálními poznatky a otázkami inkluzivního vzdělávání.

Všechny potřebné informace včetně přihlášky naleznete na webových stránkách ČPdS, konkrétně v odkaze http://www.cpds.cz/konference_2017.php.