Aktuality

Zúčastněte se Mezinárodních studentských psychologických dnů

Mezinárodní studentské psychologické dny 2017

Studujete jednooborovou či dvouoborovou psychologii a věnujete se ve své seminární, bakalářské nebo diplomové práci tematice psychologie? Pokud je Váš text kvalitní a splňuje odborná kritéria, přihlaste se do katederního kola Mezinárodních studentských psychologických dnů (MSPD).

Studenti, kteří budou v rámci Katedry pedagogiky a psychologie PF JU nominováni jako reprezentanti Jihočeské univerzity, budou mít příležitost představit výsledky své odborné teoretické a empirické práce, které pod vedením svých pedagogů realizovali během svého studia, a to na mezinárodním akademickém fóru. Budou mít možnost soutěžit o nejlepší odbornou práci, vyměnit si své poznatky a diskutovat o svých dosavadních vědeckých zkušenostech. Studenti mohou navázat také cenné formální i neformální kontakty se svými kolegy a pedagogy. V neposlední řadě mohou také získat zajímavé ceny.

Přihlašujte své texty zasláním názvu práce, anotace a Vašich kontaktních údajů do 15. března 2017 na adrese dkucera@pf.jcu.cz. Finální text musí být autory připraven do 3. dubna. MSPD se koná 26. - 27. 4. 2017 v Ostravě. Nominovaným studentům bude zároveň poskytnuta podpora ve formě stipendia. Více informací na http://mspd2017.osu.cz./4_o-konferenci.html