Aktuality

Nabídka doktorského studia pedagogické psychologie

  • Máte magisterský titul v oboru psychologie (jednooborové či dvouoborové), nebo ho získáte tento rok?
  • Zajímá vás věda a výzkum?
  • Přemýšlíte o doktorském studiu?

Na naší katedře máte dveře otevřené!

Na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v současnosti probíhá řada zajímavých projektů:

  • Pro výzkum psychologické gramotnosti hledáme tvůrčí studenty a studentky s chutí přemýšlet o tématech z psychologie a jejich transformace do výuky psychologie. A také nadšené studenty, kteří se chtějí podílet na rozvoji výuky psychologie v České republice s podporou Evropské federace asociací učitelů psychologie a Českomoravské psychologické společnosti.
  • Pro výzkum mezilidské komunikace (analýza slovního projevu, gest a mimiky, aplikace
  • moderních diagnostických postupů apod.) hledáme vědecky orientované studenty a studentky, kteří by se zapojili do probíhajícího grantového projektu jako samostatní badatelé či asistenti ve výzkumném týmu. Více o projektu hledejte na www.cpact.cz.
  • Připravujeme nové výzkumné projekty zaměřené na motivaci a emoce ve školním prostředí.

Návrhy dalších témat, souvisejících s pedagogickou psychologií, jsou samozřejmě vítány.
Motivační dopis, soupis odborných aktivit a své CV zasílejte e-mailem do 1. května 2017.

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
e-mail: stuchl@pf.jcu.cz