Aktuality

Pozvání a program Dne kateder – středa 10. května 2017

Vážení studenti, kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na Den Katedry pedagogiky a psychologie PF JU, který proběhne ve středu 10. května.
Těšíme se na Vaši účast!

Vaše KPE

 

Program: Den kateder 10. 5. 2017 - Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
 

Návštěva univerzitní dětské skupiny Kvítek

Dětská skupina Kvítek, ul. Šípková 1822/1, České Budějovice

Studenti navštíví předškolní zařízení Jihočeské univerzity a seznámí se v praxi s fungováním dětské skupiny Kvítek.
Kapacita je již plně obsazena studenty MŠp.

Garant: Bc. Magdalena Dušáková

 

Workshop - Ve školce je prima

D 107, 9.00 - 11.00 hod. a 13.00 - 15.00 hodin

Seznámit se s možnostmi využití ovčí vlny. Jak se s vlnou pracuje, co s ní lze vyrobit a praktický blok. Přijďte si vyrobit svou ovečku...

Garant: Mgr. Dita Podhrázská, Bc. Petra Waldaufová

Na akci je třeba se předem přihlásit.

od 9.00: Přihlásit     /     Odhlásit

od 13.00: Přihlásit     /     Odhlásit

 

Přednáška - Syndrom týraného a zneužívaného dítěte

D 240 10.00 - 11.30 hodin

Dětí, které v životě zažijí psychické a fyzické týrání či sexuální zneužívání je stále mnoho. Psychologové a učitelé se s těmito dětmi setkávají ve své práci, ovšem ne každé, takto závažné tajemství dítěte, je odborníkovi svěřeno. Tito lidé jsou těmito zkušenosti celoživotně ovlivněni. Kdy být v práci s dětmi obezřetný? Jaké signály o pomoc děti vysílají, a co pak s tím? To se dozvíte na přednášce.

Garant: Mgr. Zlata Knetlová

Na akci je třeba se předem přihlásit.

Přihlásit     /     Odhlásit

 

Přednáška - Jak vaše probandy správně naladit - využití experimentálních metod emoční indukce

D 240 11.30 - 12.30 hodin

Příspěvek se věnuje problematice metod emoční indukce (MIPs; Mood Induction Procedures) a dokumentaci výzkumu zaměřeného na jejich aplikaci, resp. na zhodnocení vlivu tří indukovaných emočně nabitých situací (hněv, smutek, strach) na emoční sebereflexi u souboru vysokoškolských studentů. Cílem tohoto výzkumu bylo především popsat subjektivní vnímavost účastníků výzkumu vůči uměle navozeným situacím a zároveň blíže charakterizovat komponenty výsledného emočního prožitku. Výsledky výzkumu poukázaly na zjevnou rozdílnost mezi emoční sebereflexí probandů v situaci indukce a sebereflexí v běžném, klidovém stavu - indukce tedy bylo možné považovat za úspěšné. Příspěvek poukazuje na výzkumný potenciál i limity představených metod, ale také na perspektivy, které může studium emočních změn a emoční sebereflexe v kontextu společenskovědních disciplín přinést.

Garant: PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Na akci je třeba se předem přihlásit.

Přihlásit     /     Odhlásit

 

Workshop relaxačních technik

TL 201 12.45 - 13.30 hodin

"Pohodlně si lehněte, klidně dýchejte a představte si …"

Na workshopu si vyzkoušíte relaxaci pomocí řízené imaginace. Imaginace pracuje s navozováním představ sloužících například k uvolnění napětí, načerpání energie, přípravě na nadcházející náročné situace, uvolnění tvořivosti aj.

Součástí workshopu bude i relaxace pro uvolnění celého těla, která je určena pro každého, kdo se chce na chvilku zastavit a odpočinout si. Pomáhá překonat stres, únavu i nervozitu. Stačí necelá čtvrthodinka, abyste si odpočinuli a vstoupili do dne s dobrou náladou.

Dále si vyzkoušíte i autogenní trénink, který také vede k uvolnění organismu a mysli.

Garant - lektorky (studentky): Michaela Sochorová, Michaela Vocásková, Pavla Kučerová

Na akci je třeba se předem přihlásit.

Přihlásit     /     Odhlásit

 

Přednáška - Jak vám modré světlo vezme spánek

D 240 14.30 - 15.30 hodin

Řada vědeckých studií dokládá negativní vliv tak zvaného modrého světla na psychiku člověku. Jde o spektrum specifické vlnové délky, které vydávají zařízení, která běžně používáme například před spaním. Mohou to být mobilní telefony, televize, počítače a jiné technologie, které nám pomáhají být efektivní. Přesto mohou být původcem nekvalitního spánku narušením biologického rytmu. V tomto důsledku pak uživatelé těchto zařízení pociťují zvýšenou únavu, depresivní nálady, zhoršení poznávacích funkcí a další. Právě proto se poznatky o tom fenoménu promítají do systémů největších technologických firem a vědeckého zkoumání.

Garanti: Bc. Michael Tesař, Mgr. Tomáš Mrhálek

Na akci je třeba se předem přihlásit.

Přihlásit     /     Odhlásit

 

Přednáška - Copingové strategie - Jak se spřátelit se stresem

D 240 16.00 - 17.00 hodin

Přednáška představí pojetí stresu včetně doprovodných fyziologických reakcí v pojetí kognitivně-behaviorální terapie a představí některé konkrétní copingové strategie srozumitelným a názorným způsobem.

Garant: Mgr. et Mgr. Bc. Sylvie Koubalíková, Ph.D.

Na akci je třeba se předem přihlásit.

Přihlásit     /     Odhlásit

 

Workshop taneční terapie

D 107 17.15 - 18.45 hodin

Sebezkušenostní workshop, ke kterému nepotřebujete žádné taneční zkušenosti, jen otevřenost a chuť být plně přítomen. Vyzkoušíte si některé techniky na propojení s tělem i duší skrze tanec a pohyb, meditaci v pohybu a somatická cvičení čerpající z technik Butó, Labanovy analýzy pohybu a Bartenieff fundamentals.

Garant - lektorka (studentka): Pavla Šilhavá

Na akci je třeba se předem přihlásit.

Přihlásit     /     Odhlásit