Aktuality

Hledáme nové kolegy!

Výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských učitelů katedry pedagogiky a psychologie

 

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

podle § 77 zákona č. 111/98 Sb. vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍST
vysokoškolských učitelů
katedry pedagogiky a psychologie

 

profesor/profesorka nebo docent/docentka pro obor psychologie

výše úvazku: 1,0

požadavky: titul profesor nebo docent v oboru, odpovídající pedagogická, vědecká a publikační aktivita

nástup:
1. 9. 2017

odborný asistent/odborná asistentka pro obor psychologie

výše úvazku: dle dohody, částečný úvazek až 1,0

požadavky: titul Ph.D. nebo zahájené doktorské studium v oboru

nástup:
1. 9. 2017

 

Písemné přihlášky doložené životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání, seznamem vědecké a publikační činnosti zasílejte do 15. 6. 2017 na adresu:

Pedagogická fakulta JU
Dana Pouzarová
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice.

Informace: telefon 387 773 034, e-mail: danapo@pf.jcu.cz