Aktuality

Aktuální okruhy k státním závěrečným zkouškám

Byly zveřejněny aktuální okruhy k SZZ KPE pro AR 2017/18, viz http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/okruhy-k-szz.html.