Aktuality

Odevzdávání analýzy pedagogických situací (SZZ podzim 2018)

Vytištěné analýzy pedagogických situací k SZZ (2 výtisky) studenti odevzdají sekretářce KPE Mgr. Martině Faltové (9,00 - 13,00 hod) do 13. 7. 2018 na D208a.
Před odevzdáním zašlou APS elektronicky na E-mail: faltova@pf.jcu.cz.