Aktuality

Nový komplexní psychoterapeutický výcvik v gestalt přístupu

Nový výcvik v gestalt terapii od podzimu 2015

Gestalt Studia

Nový komplexní psychoterapeutický výcvik v gestalt přístupu nabízí:

  • kvalitní psychoterapeutické vzdělávání podle mezinárodních i českých standardů
  • praktické vedení při nabývání terapeutických dovedností pro začínající terapeuty
  • tvořivé propojování teorie a praxe
  • lektorský tým z českých i zahraničních odborníků

Odborná garance:
MUDr. Jan Roubal

Bližší informace a přihlášky najdete na:
www.gestaltstudia.cz