Aktuality

Mezinárodní SVOČ – psychologie (2015)

Vážené studentky, vážení studenti,

nabízíme vám účast v prestižní soutěži SVOČ, tj. Studentské vědecké a odborné činnosti v oboru psychologie, kterou tento rok organizuje Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pokud píšete (nebo jste již napsali) nadstandardně kvalitní odbornou práci s tematikou psychologie, obraťte se prosím na svého vedoucího BP/DP, případně na některého z akademických pracovníků oddělení psychologie KPE PF JU. Vaše práce bude posouzena v rámci katedry a poté případně přihlášena do celorepublikového kola.

Své práce přihlašujte na katedře k posouzení nejpozději do 1. dubna 2015.

Těšíme se na Vaše texty.
KPE

 


Informace o soutěži:

Mezinárodní kolo soutěže sestává ze dvou sekcí – bakalářské a magisterské. V každé sekci budou samostatně vyhlášeny vítězné práce. Bakalářské sekce se účastní studenti/ky, kteří v daném okamžiku studují bakalářský stupeň studia nebo
1. až 3. ročník pětiletého magisterského studia. V magisterské sekci soutěží studenti/ky, kteří právě studují navazující magisterské studium nebo 4. či 5. ročník pětiletého magisterského studia. Pro zařazení do sekce je určující aktuální ročník studia.

Parametry soutěžních prací:

  • Soutěžní práce mohu mít maximální rozsah 20 normostran včetně literatury, bez příloh (normostrana = 1800 znaků).
  • Práce by měla mít standardní strukturu odborného textu.
  • Součástí práce je abstrakt v rozsahu maximálně 1000 znaků v českém/slovenském jazyce a abstrakt v angličtině.