Aktuality

Analýzy ped. situací - nové pokyny

Dne 30. října 2015 byly aktualizovány pokyny k vypracování analýzy pedagogické situace. Nové pokyny platí pro SZZ od ledna/února 2016 pro NMgr. učitelské obory pro 2. stupeň ZŠ a obory s kombinací aprobací pro 2. st. ZŠ a SŠ.

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., tajemnice KPE