Aktuality

Aktualizované okruhy k SZZ pro NMgr. učitelské obory pro 2. st. ZŠ

Dne 16. března 2016 byly aktualizovány okruhy k SZZ pro NMgr. učitelské obory pro 2. stupeň ZŠ.  Nové okruhy jsou platné od květnového/červnového termínu SZZ. Nové okruhy najdete na tomto odkazu:
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/szz-nmgr-ucitelske-zs.html.

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D., tajemnice KPE