Aktuality

Okruhy k SZZ z pedagogiky a psychologie

 

Obor Přírodovědná a ekologická výchova

 

Obor Učitelství fyziky a technické výchovy pro 2. stupeň základních škol (KS)

 

Bakalářské učitelské obory

(obory "se zaměřením na vzdělávání")

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - pedagogika

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie

 

Magisterské učitelské obory

(učitelství pro 1. stupeň ZŠ, dobíhající pětileté učitelské obory)

Studenti, kteří si vedli po dobu studií profesní portfolio a předloží ho u státní závěrečné zkoušky, budou zohledněni při zkoušení v praktické části státnicových okruhů. Ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie přinese každý student vypracovaný seznam prostudované odborné literatury.

 

Navazující magisterské (dvouleté) učitelské obory

NMgr. učitelské obory pro 2. st. ZŠ a obory v kombinaci aprobací pro 2. st. ZŠ a SŠ

NMgr. učitelství pro SŠ

Dvouoborové studium Učitelství psychologie (např. PSYCHn-VKZn, TVn-PSYCHn)