Aktuality

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

Kontakty

E-mail: jnota@pf.jcu.cz

Místnost: D 217

Telefon: 387 773 202

Oddělení primární a předškolní pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • psychosomatický přístup ve vzdělávání budoucích učitelů
  • specifika málotřídních škol

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Případová studie: stávání se učitelem
  • Pedagogická příprava očima jejich absolventů
  • Málotřídní školy a jejich specifika - zaměření na osobnost učitele 

- témata bakalářských a diplomových prací jsou upřesněna po domluvě se studenty. Vítány jsou vlastní návrhy.

Publikační činnost:

Matějíčková, M., Nota, J. & Suda, S. (2011). Observing Qualitative Changes in Psychosomatic Condition. The New Educational Rewiew, 24(2), 147–161.

Nota, J. (2011). Dialogické jednání s vnitřním partnerem – sledování kvalitativních změn z pozice studenta. In J. Wernerová (Ed.), XVIII. celostátní konference ČAPV.  Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Nota, J. (2011). Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako možnost rozvoje osobnost pedagoga. In M. Šucha, M. Charvát, & V. Řehan (Eds.), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe (s. 137–143). Olomouc: Univerzita Palackého

Nota, J. (2012). Zkušenosti ze studia disciplíny „dialogické jednání s vnitřním partnerem“ výpovědi pedagogů, In R. Masaryk, M. Petrjánošová, & B. Lášticová (Eds.), Diverzita v spoločenských vedách (s. 249- 256). Bratislava: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Nota, J. (2013) Retrospektivní pohled na studium disciplíny „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“, In A. Neusar & L. Vavrysová (Eds), Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality (s. 236–241). Olomouc: Univerzita Palackého

Nota, J., & Suda, S. (2013) Hledání společných znaků reflexí dialogického jednání. In J. Jošt, F. Man, & A. Nohavová (Eds.), Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele, Praha: Eduko.

Nota, J. (2013) Vzdělávání učitelů v disciplíně dialogické jednání s vnitřním partnerem. In D. Inštitirisová (Ed.), Vzdelávanie divadlom, Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa

Nota, J. (2014) Dialogické jednání ve vzdělávání pedagogů, In H. Valešová & Z. Pechová (Eds.), Inovativní přístupy v primárním vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Kvalifikační práce:

Nota, Josef. Symbolika v kresbě začarované rodiny u žáků 1. stupně ZŠ. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Nota, Josef. Dialogické jednání jako možnost rozvoje osobnostních dispozic učitele. Č. Bud., 2014. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Příspěvky na konferencích:

Nota, J. (2010, September). Dialogické jednání s vnitřním partnerem – sledování kvalitativních změn z pozice studenta. Lecture, Konference české asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), Liberec (CZ).

Nota, J. (2011, January). Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako možnost rozvoje osobnosti pedagoga. Lecture, X. česko-slovenská konference: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Kvalitativní výzkum a vzdělávání“, Olomouc (CZ).

Nota, J. (2011,April). Dialogické jednání v osobnostní průpravě studenta učitelství. Lecture , Konference PhD existence: Čs. psychologická konference (UPOL), Olomouc (CZ).

Nota, J. (2012, January). Zkušenosti ze studia disciplíny „dialogické jednání s vnitřním partnerem“: výpovědi pedagogů. Lecture, XI. česko-slovenská konference: Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Diverzita ve společenských vědách“, Bratislava (CZ).

Nota, J. (2013, January). Retrospektivní pohled na studium disciplíny „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“. Lecture , XII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, "Hranice normality". Olomouc (CZ).

Nota, J. (2013, Sempember). Dialogické jednání z pohledu studentů Jihočeské univerzity. Lecture , Konference „Zkušenost – reflexe – učení“: Akademické centrum osobnostního rozvoje (ACOR), Brno (CZ).

Nota, J. (2013, May). Vzdělávání učitelů v disciplíně dialogické jednání s vnitřním partnerem. Lecture, Konference „Vzdelavanie diavadlom“. Nitra (SK).

Nota, J. (2013, October). Dialogické jednání ve vzdělávání pedagogů. Lecture Konference „Inovativní přístupy v primárním vzdělávání“, Liberec (CZ).

Nota, J. (2014, January). Seznámení s Dialogickým jednáním. Lecture, XIII. česko-slovenská konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, „Tužka a papír, anebo počítač?“. České Budějovice (CZ)

Nota, J. (2015, February). Sebereflexe a videozáznamy v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem, Lecture, XIV česko-slovenská konference s mezinárodní účastí KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP A METODY VE VĚDÁCH O ČLOVĚKU. „Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků“. Olomouc (CZ)

Nota, J. (2015, March). Málotřídní škola jako alternativa ve vzdělávání, Lecture, Konference České pedagogické společnosti a Sjezd České pedagogické společnosti. „Škola a její křižovatky“. České Budějovice (CZ)