Aktuality

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Kontakty

E-mail: stuchl@pf.jcu.cz

Místnost: TL 202

Telefon: 387 773 242

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Obecná psychologie - emoce, motivace
  • Psychologie osobnosti
  • Pedagogická psychologie

Psychoterapeutické zaměření:

rogersovská psychoterapie, hypnoterapie a systemická terapie

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • morální emoce ve škole, podvádění ve škole
  • emoce a motivace žáků, studentů, resp. učitelů
  • další návrhy témat ze strany studentů je možné konzultovat individuálně

Projekty řešené v posledních pěti letech

GAČR 407/11/2226 (2011-2013) Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu

FP7, SiS 2008/234870 (2008-2011) Science-Teacher Education Advanced Methods (S-TEAM).

FP7, SiS.2012.2.2.3-1 (2013-2015) Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education (ASSIST-ME).

 

Vybrané publikace z posledních pěti let

STUCHLÍKOVÁ, I., (2010). Motivace a osobnost. In Blatný, M. (Ed.).Psychologie osobnosti. Praha: Grada, s. 137-166.

STUCHLÍKOVÁ, I., (2010).Concept of Inquiry- Based Learning in teachers’ professional development. In Janik, T., Knech, P. (Eds.) New pathways in Professional Development of Teachers. Vienna: LIT Verlag, 2010, pp. 195-201.

STUCHLÍKOVÁ, I., VRBOVÁ, J. (2012). Školní podvádění starších žáků – pilotní studie. Pedagogika, 62, 317 – 331.

TRNKA, R., STUCHLÍKOVÁ, I. (2013). Anger coping strategies and anger regulation: gender differences, theory development and future directions. pp. 123-144. Trnka R., Balcar K., Kuska M. (Eds.) Re-Constructing Emotional Spaces: From Experience to Regulation. Lambert Academic Publishing: Saarbrücken.

STUCHLÍKOVÁ, I.,  PETR, J., PAPÁČEK, M. (2013). Inquiry-based teaching and future teachers’ attitudes towards it. In M. H.Hoveid, P.Grey (Eds.) Inquiry in Science Education and Science Teacher Education. Research on teaching and learning through inquiry based approaches in science (teacher) education, pp. 167-189. Trondheim: Akademika Publishing.

STUCHLÍKOVÁ, I., VOKROJOVÁ, N. (2013). Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků - specifikum vietnamské kultury. Pedagogika, 63, 5-24.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. (2014). Osobní cíle jako motivační fenomén. Československá psychologie, 58, 471-484.

ŠOLCOVÁ, I.,  STUCHLÍKOVÁ, I., GUŠČIN, V. I. (2014). MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. Praha: Academia.