Aktuality

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: bilkova@pf.jcu.cz

Místnost: D 210A

Telefon: 387 773 245

Oddělení speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • poradenská a školní psychologie
  • problematika poruch chování a ADHD
  • vztah rodiny a školy
  • systemická a narativní psychoterapie

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • problematika poruch chování a ADHD
  • vztah rodiny a školy

Publikační činnost:

Bílková, Z.; Garabikovaá - Pártlová, M.; Procházka, M. (2014) Pohledy na profesi učitele. Reflexe očekávání a praktické zkušenosti. ACORát, Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2014, roč. 3, č. 1, s. 39-48.  

Garabiková - Pártlová, Bílková, Z., Thein, R. (2013) Vzdělavatelé budoucích učitelů v roli profesního modelu pro své studenty.  Akademické centrum osobnostního rozvoje při Ústavu pedagogických věd FF MU. 2013, ISSN: 1803-0823

Garabiková - Pártlová, M., Bílková, Z. (2013) Kompetence učitele v náročných pedagogických situacích. Mezinárodní konference Sapere Aude [CD-ROM].  Hradec Králové: MAGNANIMITAS  2013. ISBN 978-80-905243-6-1, ETTN 085-13-13021-04-1

Bílková, Z. (2013) Socializační problémy dětí s ADHD v rodině a škole. Prevence. 2012, č. 2.

Bílková, Z.(2012) – Péče o rodinu hyperaktivního dítěte In: sborník z konference Multidisciplinární péče o dítě a rodinu, Opava: Slezská univerzita 2012

Bílková, Z. (2011) Psychologická podpora vychovatelů dětí s ADHD. In Sborník mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum. Hradec Králové: Magnanimitas 2011. str. 361 - 369. ISBN 978-80-904877-6-5

Bílková, Z., and Garabiková - Pártlová, M. Možnosti využití kvalitativní analýzy při práci s projektovou metodou. VI. Mezinárodní konference Kvalitativní přístup ve vědách o člověku - Analýza a interpretace kvalitativních dat., 2007.

Garabiková - Pártlová, M., Franclová, M., and Bílková, Z. Práce s autentickým zážitkem jako součást portfolia studenta učitelství. Portfolio v profesní přípravě učitele, 2007, p. 87-92.

Garabiková - Pártlová, M., Franclová, M., and Bílková, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 292-298.

Bílková, Z., Krizová intervence v práci učitele. Pedagogické dny 2006/2007 - sešit anotací. 2006. Liberec, Technická univerzita v Liberci. 

Bílková, Z., Vztahová síť ve školní třídě - kvalitativní analýza kritických momentů. Sborník mezin. Vědecké konference Ďuričove dni - "Násilie na školách". 2006. Banská Bystrica, Asociace školní psychologie ČR a SR.