Aktuality

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: franclom@pf.jcu.cz

Místnost: TL 207

Telefon: 387 773 363

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • ŠKOLA, ŚKOLNÍ PSYCHOLOG

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • - zahájení školní docházky
  • - životní kontext žáka
  • - spolupráce rodiny a školy
  • - škola jako široce socializační instituce
  • - osobnostně rozvíjející výuka
  • - existenciální tématika ve škole
  • - problematika genderu
  • - školní psycholog
  • další dle domluvy

Publikační činnost:

FRANCLOVÁ, M. Zahájení školní docházky. Praha, Grada 2013.

Helus, Z., Bravená, N., Franclová, M. Perspektivy učitelství. Praha, PF UK, 2012.

FRANCLOVÁ, M a BÁRTOVÁ, J. Motivace žáků ve vyučování. In Učitelé učitelů, vyd. Praha: Portál, 2008. s. 11-31 .

FRANCLOVÁ, M a BALOUNOVÁ, J. Klima školní třídy očima rodičů. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Sborník anotací, vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s. 1-2 

FRANCLOVÁ, M., and ZVOLÁNKOVÁ, J. Dotazník interakčního stylu učitele. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 35.

FRANCLOVÁ, M. Specifika v hodnocení žáků 1. třídy. Pedagogická fakulta UHK "Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti", 2007. 

FRANCLOVÁ, M. Motivace žáků k učení. V rámci grantového projektu INOSKOP Pf UK Praha, 2007. 

FRANCLOVÁ, M. Motivace učitelů pro inovaci. V rámci grantového projektu INOSKOP Pf UK Praha, 2007. 

FRANCLOVÁ, M. K motivaci žáků 1. ročníku ZŠ. Doktorandská konference Pedf UK, 2007, p. 75-79.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Práce s autentickým zážitkem jako součást portfolia studenta učitelství. Portfolio v profesní přípravě učitele, 1007, p. 87-92.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 292-298.

FRANCLOVÁ, M. Jak udělat ze školy Evropu, a přitom děti něco naučit. Časopis Rodina a škola. 53(9), 28. 2006. Portál.