Aktuality

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková

PhDr. Jitka Šebová Šafaříková

Kontakty

E-mail: jsebova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 205

Telefon: 387 773 364

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Dopravní psychologická diagnostika a poradenství – pro řidiče z povolání dle zákona 411/05 § 87a, pro vybodované řidiče dle zákona 133/201 Sb, pro řidiče s odebraným řidičským průkazem dle zákona 101/ 2013 Sb – psychologické poradenství řidičům, kteří způsobili nebo byli účastníky vážných dopravních nehod, hromadných dopravních neštěstí
 • Personální psychologická diagnostika a poradenství – psychologické posuzování osobnostních profilů na pracovní pozice; kariérní poradenství – volba povolání; personální marketing – pracovní výkonnosta hodnocení, motivace, pracovní spokojenost, outplacement, mobbinng na pracovišti aj.
 • Marketing a komunikace – analýza průzkumu trhu, uplatnění značky na trhu, image značky; realizace focusgroup, brainstorming; reklamní kampaň

Vyučované předměty:

 • Psychohygiena duševní práce KPE/PSDZ
 • Psychologie práce a organizace KPE/YPPOB
 • Psychologie práce a organizace II KPE/YPPO2 - okruhy otázek 
 • Aplikovaná psychologie KPE/PSA - okruhy otázek
 • Úvod do psychologie KPE/UPYZ - okruhy otázek
 • Psychologie řízení KPE/PŘU - okruhy otázek
 • Psychologie práce a řízení KPE/PPŘN, PPŘNK - okruhy otázek 

Témata bakalářských a diplomových prací:

* Motivace pracovní činnosti na českém venkově

* Pracovní výkon a kvalita života při práci

* Životní spokojenost a pohoda života

* Emoce v současné reklamě

 

Publikační činnost:

Posterové sdělení

 • Šebová Šafaříková J., Barvoslepost za volantem, celostátní konference ČAPPO, Brno, 30.-31.1.2011
 • Šebová Šafaříková J., Využití dotazníku TVP v dopravní diagnostice, mezinárodní konference Asociace psychologů práce a organizace, FF P.J.Safarika, Košice, 23.-24.5.2012
 • Šebová Šafaříková J., Využití dotazníku TVP v dopravní diagnostice, celostátní konference PhD, UP Olomouc, 25.-26.5.2012, ISBN 978-80-244-2960-1

Sborník – příspěvek

 • Šebová Šafaříková J., Černochová D. Pětifaktorová teorie osobnosti v dopravně psychologické diagnostice, psychologické dny 2012, UP Olomouc, 12. – 14.9. 2012, ISSN/ISBN 978-80-244-3492-6

Recenze

 • Procházka J., Vaculík M., Smutný P. Psychologie efektivního leadershipu, E – psychologie, 2014, str. 34- 36, ISSN/ISBN

 

Účast na konferencích:

* Psychologické dny 2012 - " Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení",  12. - 14. září 2012, Olomouc

* mezinárodní konference - " Psychologie práce a organizace 2012", 23. - 24.5. 2012, FF Univerzita P.J. Šafarika, Košice

* konference dopravní psychologie - " Dopravní psychologie a jejich klinických aspektů", 14.února, 2013, 1.UK Praha

* konference České diabetologické společnosti - "Psychická způsobilost řidičů s diabetem", X/2015, Darová

* konference dopravní psychologie - " Dopravní psychologie a mladí řidiči", IX/2015, Konvikt, UP FF Olomouc

* konference dopravní psychologie - " Dopravněpsychologické vyšetření pro staří řidiče", 11.11. 2016, Konvikt, UP FF Olomouc

* konference "Psychosociální stres - psychický nátlak a násilí jako projev vztahové(ne)kultury", 7.12. 2016, Nakladatelství Portál, Praha 8, Práce a vztahy