Aktuality

Mgr. Dita Podhrázská

Mgr. Dita Podhrázská

Kontakty

E-mail: dpodhrazska@pf.jcu.cz

Místnost: D 218

Telefon: 387 773 211

Oddělení primární a předškolní pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: LS: středa 10.30 - 11.15

Oblasti profesního zájmu:

 • Osobnost a profesní kompetence předškolního pedagoga
 • Sociální dovednosti předškolního pedagoga
 • Řízení mateřské školy v teorii a praxi
 • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a jeho aplikace do praxe
 • Hry a výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole
 • Alternativní vzdělávací systémy

Témata bakalářských a diplomových prací:

Témata bakalářských a diplomových prací se odvíjejí od návrhů studentů a výše uvedených oblastí profesního zájmu

 • Předškolní pedagog - jeho osobnost, kompetence...
 • Aktuální problematika v předškolním vzdělávání
 • Tvorba školního a třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • Alternativní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání
 • Zřizování nového subjektu - matešké školy, firemní školky, dětské skupiny a její řízení
 • Možnosti grantových výzev pro předškolní vzdělávání
 • Hry a činnosti v mateřské škole / pohybové, hudební, dramatické.../
 • Sportovních dovednosti pro děti předškolního věku, plavání, lyžování...
 • Mravní výchova a etika v předškolním vzdělávání
 •  

Vyučované předměty:

 • Kurikulum v MŠ II KPE / MKUB2
 • Alternativní vzdělávací programy KPE/MAVPB, KPE/ MAVPK
 • Předškolní pedagogika I. KPE/MPPB1, MPRPR 1,2 , WPPB1
 • Souvislá pedagogická praxe MSXK3/ MSXB3
 • Průběžná pedagogická praxe MPXK3
 • Tvořivá dramatika II KPE/MTDK2
 • Metodika činností v MŠ KPE/ MMČR1

Publikační činnost:

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. a D. PODHRÁZSKÁ. (2016). Problematika profesních kompetencí předškolního pedagoga. In Sapere Aude 2016 s podtitulem Reflexe vzdělávání a psychologie. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, s. 33-40. ISBN 978-80-87952-16-0.