Aktuality

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: zbajgarova@pf.jcu.cz

Místnost: TL 204

Telefon: 387 773 368

Oddělení psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

 • Psychoterapie (práce se sny, práce s tělem, Gestalt psychoterapie, taneční a pohybová terapie)
 • Raný vývoj dítěte
 • Molekulární psychologie (souvislost genetických polymorfismů a psychických vlastností, epigenetické faktory)

Témata bakalářský a diplomových prací:

 • Pocity viny matek (popř. otců) ohledně výchovy dětí
 • Vyjednávání rozdělení péče o děti mezi partnery
 • Zážitek nepřijetí kolektivem ve třídě a následný sociální vývoj
 • Strategie pedagogů pro začleňování outsiderů do kolektivu
 • Dilemata matek ohledně zaměstnání při MD
 • Alternativní přístupy k rodičovství
 • Struktura obtíží klientů VŠ poradny JU
 • Emoční socializace dítěte
 • Sociální kompetence v předškolním věku

Vlastní témata jsou rovněž vítána!

Publikační činnost:

Bajgarová, Z. (2015). Výchovné strategie rodičů dětí s obtížným temperamentem. In J. Jošt, A. Nohavová, H. Havlisová (Eds.), Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení (pp. 89-103). Praha: EDUKO

Bajgarová, Z. (2016). On a ona rodiči: partnerská láska v rodinách s malými dětmi. In. K. Hosáková, L. Viktorová (Eds.), Sborník příspěvků konference Láska ve 21. století (pp. 6-10). Brno: Tribun EU.