Aktuality

Sekretariát katedry

V termínu od 16.7. do 17.8. 2018 jsou úřední hodiny sekretariátu KPE 9:00 - 13:00.

 

Eva Michalová
E-mail: evamich@pf.jcu.cz
Místnost: TL 203
Telefon: 387 773 233

Asistentka katedry pedagogiky a psychologie, vedoucí sekretariátu

  • příprava harmonogramů činností, SZZ, PZk, akreditace studijních oborů zajišťovaných katedrou, vnitřní předpisy, ekonomická, personální a MTZ agenda

 

Mgr. Martina Blažková
E-mail: blazkova@pf.jcu.cz
Místnost: D 208A
Telefon: 387 773 214

Asistentka katedry pedagogiky a psychologie

  • organizace a administrativní zajišťování kombinovaných studijních programů (SOP, UOP, ARTE, MŠk, NŠk), kurzů a dalších forem vzdělávání poskytovaných KPE, zajišťování výuky externích odborníků

 

Mgr. Martina Faltová
E-mail: faltova@pf.jcu.cz
Místnost: D 208A
Telefon: 387 773 214

Sekretářka katedry pedagogiky a psychologie

  • organizace a administrativní zajišťování prezenčních studijních programů (MŠp, MŠSp, Psychologie, spol. základ NŠ, ZŠ, SŠ)