Aktuality

Studijní plán

Studijní plán

(celkem: 180 kreditů = 131 povinných + 49 povinně volitelných)

 

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
KPG/SÚSK Úvod do studia 3 8 H/sem Zp 1 ZS
KPG/SÚPK Úvod do pedagogiky 7 12 H/sem ZK 1 ZS
KPS/SÚLK Úvod do psychologie 7 12 H/sem ZK 1 ZS
KPG/SÚRK Úvod do studia práva 7 12 H/sem ZK 1 ZS
KPG/SZMK Základy managementu 3 8 H/sem Zp 1 ZS
    (27)      
KPG/SSPK Sociální pedagogika 7 12 H/sem ZK 1 LS
KPG/SSOK Úvod do sociologie 7 12 H/sem ZK 1 LS
KPG/SPEK Profesní etika 3 8 H/sem Zp 1 LS
KPS/SPOK Psychologie osobnosti 3 8 H/sem Zp 1 LS
KIN/SINK1 Informatika I 3 8 H/sem Zp 1 LS
    (23)      
KPG/SRMK Sociologie rodiny a mládeže 2 6 H/sem Zp 2 ZS
KPG/SKMK Sociální komunikace a jazykový projev 2 6 H/sem Zp 2 ZS
KPS/SSLK Sociální psychologie 6 12 H/sem ZK 2 ZS
KPS/SPŘK Psychologie řízení 3 8 H/sem Zp 2 ZS
KPG/SZRK Základy sociální práce 6 12 H/sem ZK 2 ZS
KPG/SMVK Metodika výzkumu sociálních jevů 6 8 H/sem ZK 2 ZS
KIN/SINK2 Informatika II 3 8 H/sem Zp 2 ZS
KPG/SOMK Úvodní odborná praxe (vazba na Metodologii výzkumu sociálních jevů) 2 2 H/sem Zp 2 ZS
    (30)      
KPG/SMSK Práce s marginálními skupinami 3 6 H/sem Zp 2 LS
KPG/SPPK Psychopatologie 2 6 H/sem Zp 2 LS
KPS/SPLK Psychohygiena v práci s lidmi 2 6 H/sem Zp 2 LS
KPG/SVKK Vybrané kapitoly z práva 6 12 H/sem ZK 2 LS
KPG/SAGK Andragogika 3 6 H/sem Zp 2 LS
KPG/SOAK Odborná praxe (vazba na Andragogiku) 2 2 H/sem Zp 2 LS
    (18)      
KPS/SREK1 Seminář reflex. praxe I 3 12 H/sem Zp 3 ZS
KPG/SMAK Základy krizového managementu 6 12 H/sem ZK 3 ZS
KPG/SPAK Sociální patologie 6 8 H/sem ZK 3 ZS
KPG/SBPK1 Seminář bakalářských prací I 3 4 H/sem Zp 3 ZS
    (18)      
KPG/SPJK Prevence sociálně patlog. jevů 6 10 H/sem ZK 3 LS
KPG/SRIK Rizika závislostí 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SRSK Sociální práce s rizikovými skupinami 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SBPK2 Seminář bakalářských prací II 3 4 H/sem Zp 3 LS
    (15)      

Blok - Světový jazyk I - min. 3 kredity

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
KAJ/SAJK1 Anglický jazyk I 3 8 H/sem Zp 1 ZS
KNJ/SNJK1 Německý jazyk I 3 8 H/sem Zp 1 ZS

Blok - Světový jazyk II - min. 7 kreditů

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
KAJ/SAJK2 Anglický jazyk II 7 12 H/sem ZK 1 LS
KNJ/SNJK2 Německý jazyk II 7 12 H/sem ZK 1 LS

Povinně volitelné předměty

Student si od 2 LS postupně volí disciplíny z bloku I-III. Pokud si vybere disciplíny zakončené na předposlední pozici písmenem A, pokračuje tak i ve 3 ZS blokem II a ve 3 LS blok III; obdobně u disciplín B, resp. C (Disciplíny SBA1-SBA9 budou zakončeny SZZ z problematiky práce bezpečnostních služeb; SBB1-SBB8 SZZ ze základů veřejné správy; SBC1-SBC9 SZZ z výchovné a vzdělávací praxe)

Blok I - min. 12 kreditů

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
KPG/SBA1 Trestní právo hmotné 6 12 H/sem ZK 2 LS
KPG/SBA2 Kriminalistika 6 12 H/sem ZK 2 LS
KPG/SBB1 Veřejná správa ČR 6 12 H/sem ZK 2 LS
KPG/SBB2 Sociální politika 6 12 H/sem ZK 2 LS
KBI/SBC1 Výchova ke zdravému životnímu stylu 6 12 H/sem ZK 2 LS
KPG/SBC2 Vybrané otázky vzdělávání mládeže a dospělých 6 12 H/sem ZK 2 LS

Blok II - min. 12 kreditů

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
KPS/SBA3 Forenzní psychologie 3 6 H/sem Zp 3 ZS
KPG/SBA4 Kriminologie 3 6 H/sem Zp 3 ZS
KPG/SBA5 Trestní právo procesní 6 12 H/sem ZK 3 ZS
KPG/SBB3 Veřejná správa EU 6 12 H/sem ZK 3 ZS
KPG/SBB4 Práce s veřejností 6 12 H/sem ZK 3 ZS
KPG/SBC3 Pedagogicko-psychologická diagnostika I 3 6 H/sem Zp 3 ZS
KPG/SBC4 Didaktika vzdělávání mládeže a dospělých 6 12 H/sem ZK 3 ZS
KPG/SBC5 Kapitoly ze speciální pedagogiky 3 6 H/sem Zp 3 ZS

Blok III - min. 15 kreditů

Zkr. Název předmětu Počet kred. Rozsah výuky Zakonč. Dopor.
R S
KPG/SBA6 Občanské právo 6 10 H/sem ZK 3 LS
KPG/SBA7 Vybrané zákonné úpravy 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SBA8 Řízení a manažerské dovednosti 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPS/SBA9 Reflexívní praxe II 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SBB5 Veřejné finance 6 10 H/sem ZK 3 LS
KPG/SBB6 Management sociálních skupin 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SBB7 Management dobrovolnictví 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPS/SBB8 Reflexívní praxe II 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SBC6 Pedagogicko-psychologická diagnostika II 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SBC7 Vybrané kapitoly srovnávací pedagogiky 3 8 H/sem Zp 3 LS
KPG/SBC8 Legislativní otázky vzdělávání a základy personalistiky 6 10 H/sem ZK 3 LS
KPS/SBC9 Reflexívní praxe II 3 8 H/sem Zp 3 LS