Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř výchovy ke zdraví a primární prevence

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.

MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
E-mail:kastnerova@pf.jcu.cz
Telefon:387 773 166
Konzultační hodiny 

Vyučované předměty:

Fyziologie tělesných cvičení, Psychologie zdraví, Výživa a zdraví, Zdravotní propedeutika, Výživa a kvalita potravin

Vzdělání

Rok   2001 -  masérský kurz rekondiční a sportovní masáže

Rok 2005 -  ukončena 1. lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze, obor všeobecné lékařství. V Praze se v rámci studia věnovala akupunktuře a rekondiční a sportovní masáži.

Rok 2005 -  dvouletý vzdělávací kurz homeopatie pro lékaře CEDH

Rok 2006 – ukončení bakalářského studia na fakultě Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze, obor Udržitelné využívání přírodních zdrojů   

Rok 2006 – absolvování kurzu Metodika a prevence léčby závislosti na tabáku, pořádaného  IPVZ

Rok  2007 -  absolvování kurzu pro lektory primární prevence, zaměřeného na primární prevenci užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů, pořádaného o. s.  Prev-Centrum

Rok 2007 – absolvování certifikovaného kurzu Hodnocení a řízení zdravotního rizika na pracovišti, SZÚ Praha

Rok 2007  -   absolvování specializačního kurzu 1. pomoci, pořádaného IPVZ v Praze

Rok 2008 – ukončení magisterského studia na fakultě Agrobiologie, potravinových  a  přírodních zdrojů (FAPPZ) ČZU v Praze, obor Udržitelný rozvoj biosféry

Rok 2009  -   ukončení doktorského studijního programu na ZSF JU

Rok 2009 -  ukončila dvouleté studium na České škole klasické homeopatie

od roku 2009  -   pořádání kurzů rozvoje mezilidské komunikace a emoční inteligence, znaková řeč pro batolata Baby Signs


Provozuji Ordinaci přírodní psychosomatické léčby, věnuji se výživovému poradenství, poradenství zdravého životního stylu, homeopatii, vyšetření živé kapky krve. Více o mně na: http://www.mudrkastnerova.cz.

Publikační činnost (.pdf)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman