Akademické centrum zdravého životního stylu při katedře výchovy ke zdraví
PF JU v Českých Budějovicích

Akademické centrum zdravého životního stylu využívá také své možnosti a odborné garance pro další vzdělávání pedagogů jihočeského regionu v rámci koncepce řešení zdraví pedagogů: duševní hygiena, syndrom vyhoření, rizika a faktory pedagogické profese, koncepční řešení podpory zdraví. V oblasti podpory zdravého životního stylu a jeho zlepšování se akademické centrum věnuje také poradenské činnosti uvnitř fakulty a univerzity, kdy nabízí studentům a pracovníkům univerzity metodickou a odbornou činnost při řešení konkrétních problémů. Zájemci o konzultace a ozdravné programy se mohou obracet přímo na určeného odborného pracovníka. Poradenská činnost je směrována vyváženě v oblasti zdravého životního stylu, kdy je cílem postihnout fyzické, duševní, sociální a duchovní aspekty zdraví. K tomuto je připraveno zázemí ve formě přednášek, seminářů, praktických cvičení, kurzů. Dále Akademické centrum zdravého životního stylu zajišťuje kvalitní metodologické zázemí pro snižování nadváhy, řešení obezity a efektivní intervenční programy z hlediska optimalizace dalších civilizačních onemocnění (bolesti zad, únavový syndrom, hypertenze, diabetes, syndrom vyhoření, redukce stresu a úzkosti).