Cíle projektu

Hlavním cílem německo-českého projektu PACZion bylo prohloubit znalosti a dovednosti učitelů v aktivní péči o vlastní zdraví a poskytnout jim k dispozici poradenský servis a intervenční zdravotně edukační program pro pedagogy. Projekt byl zaměřen na učitele a pedagogické pracovníky (viz Zákon o pedagogických pracovnících v ČR) všech věkových skupin ve smyslu individuální péče a edukace v oblasti zdraví v hraničních regionech Dolní Bavorsko a Jižní Čechy.

Dalším cílem projektu bylo rozvinout spolupráci se zdravotní pojišťovnou OZP, kdy na bázi získaných výsledků z projektu bude vyvinut bonusový ozdravný program pro pedagogické pracovníky v OZP a jiných zdravotních pojišťovnách jako součást preventivní zdravotní péče o pojištěnce.

Konečným cílem projektu bylo vytvoření Akademického centra zdravého životního stylu při katedře výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích, které se zabývá se podporou, rozvojem a výzkumem zdravého životního stylu v duchu obecně přijímané potřeby podpory a obnovy zdraví obyvatelstva ČR (viz Národní program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky).