Řešitelský tým, garance a edukační působení v projektu

Řešitelský tým na české straně byl složen z učitelů Jihočeské univerzity a dále z lékařů provozujících svou praxi v Českých Budějovicích.

Složení řešitelského týmu v ČR:

 • doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
  Vedoucí katedry výchovy ke zdraví na PF JU v Č. Budějovicích, garant a koordinátor projektu PACZion v České republice, vedoucí řešitelského týmu na české straně projektu „PACZion: Pasovsko-českobudějovická unie pro podporu zdraví učitelů“.
  Edukace: jógové techniky, psychotrénink, duševní hygiena, rozvoj sebekontroly a sebeúcty.
 • MUDr. Vladimír Compeľ
  Garance a provedení interních vyšetření, vyhodnocení získaných výsledků.
  Edukace: přednášková činnost a poradenství v oblasti gastroenterologie.
 • MUDr. Eva Klimešová
  Garance a provedení vyšetření kloubů, páteře, případné odblokování a mobilizační techniky. Kineziologický screening.
  Edukace: poradenství v oblasti homeopatie a akupunktury.
 • Mgr. Bc. Radim Kokeš, Ph.D.
  Edukace: kondiční specialista, fitness, aerobic.
 • Mgr. Zuzana Kornatovská, DiS.
  Edukace: hygiena a zdravotní propedeutika, jógový trénink, pohybové aktivity ve vodě a kondiční plavání, aplikace pohybových aktivit u osob s disabilitou.
 • Mgr. Vlasta Kursová, Ph.D.
  Edukace: masáže, regenerační techniky, kosmetická masáž.
 • PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.
  Edukace: muzikoterapie, psychologie hudby, hygiena hlasu a rétorika.
 • Prof. Ing. Milan Pešek, CSc.
  Edukace:
 • Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
  Edukace: Nordic walking, výživové poradenství a poradenství v oblasti nadváhy, aplikace adekvátních pohybových aktivit v přírodě, Eduball.
 • Mgr. Petra Vojtová, Ph.D.
  Edukace: základy arteterapie, tai-chi.