Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř výchovy ke zdraví a primární prevence

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

prof. Ing. Milan Pešek, CSc.

prof. Ing. Milan Pešek, CSc.
E-mail:mil.pesek@seznam.cz
Telefon:387 773 149
Konzultační hodiny 

absolvoval potravinářskou fakultu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde získal také vědeckou hodnost kandidáta technických věd. Nejprve pracoval jako technolog v Průmyslu mléčné výživy n.p., později jako vedoucí krajské laboratoře v podniku Potraviny v Č. Budějovicích. Byl jmenován profesorem pro obor - hodnocení jakosti a technologie zpracování potravinových surovin. Na  Jihočeské univerzitě - katedře Výchova ke zdraví- přednáší a garantuje výuku předmětů s tématikou výživy a kvality potravin v magisterském a bakalářském studiu.

Je autorem více než 200 prací, z nichž některé byly publikovány v renomovaných vědeckých zahraničních časopisech / např. Milchwissenschaft-Milk Science International č. 1, 2008, a č. 2., 2009 /. Jako autor patentů, které přinesly prokazatelné milionové přínosy, obdržel v r. 1990 titul zasloužilý vynálezce. Jeho životopisné heslo bylo zařazeno v encyklopediích  Kdo je kdo v ČR  a  Who´s Who in the World,  Dostal také nabídku zveřejnit bezplatně své heslo v titulu 2 000 Outstanding Scientists 2008/09 od International Biographical Centre Cambridge.

Dlouhodobě se zabývá problematikou zlepšování kvality výživy obohacováním potravin široké denní spotřeby bioaktivními antioxidanty a esenciálními mastnými kyselinami řady omega-3. Tyto sloučeniny aplikované v komplexu doprovodných nativních látek mohou běžné potraviny transformovat na běžně dostupné funkční výrobky prospěšné při prevenci a léčbě zejména kardiovaskulárních chorob a rakoviny. Zpracoval jednoduchý a nenákladný způsob aplikace, který byl patentován. Kromě zdravotních efektů přináší tento způsob také významné zlepšení senzorických vlastností výrobku - barvy, textury a prodloužení doby spotřeby. Některé z těchto výrobků byly zavedeny do výroby a jejich kvalita byla oceněna udělením Zlatého klasu na mezinárodním agrosalonu ZŽ v Č. Budějovicích.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman