Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř výchovy ke zdraví a primární prevence

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin

 

Garant

Ing. Pavel Smetana, Ph.D. - Zemědělská fakulta JU
katedra Kvality zemědělských produktů

 

Řešitelská pracoviště:

Zemědělská fakulta JU (katedra Kvality zemědělských produktů a katedra Speciální produkce rostlinné)

Pedagogická fakulta JU (katedra Výchovy ke zdraví)

Dalšími participanty na řešení grantu jsou pracoviště fakulty Rybářství a ochrany vod, Výzkumného ústavu potravinářského v Praze, ČSAV v Českých Budějovicích, vybrané potravinářské podniky jihočeského regionu.

 

Garant řešení grantového projektu na katedře Výchovy ke zdraví:

prof. Ing Milan Pešek, CSc.

 

Poskytovatel financí:

Národní agentura pro zemědělský výzkum (grant QJ 1610324)

 

Příjemce financí:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Doba trvání:

2016 - 2018

 

Cíl

Cílem řešení grantového programu je získání kvalitativně nových produktů vyhovujících specifickým potřebám výživy při využití biotechnologických metod a metod molekulární biologie.

Předpokladem účasti katedry Výchovy ke zdraví na řešení grantového projektu byla předchozí úspěšná spolupráce s potravinářskými podniky na vývoji nových výrobků, které svým složením odpovídají nutričním potřebám pro zdravý životní styl.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2019 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman