Symbol PF Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky PF JU

VOLBA

KANDIDÁTA NA FUNKCI

DĚKANA / DĚKANKY

PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana/děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v souladu s § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, volebního a jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a v souladu s vyhláškou o organizaci a průběhu voleb schválenou na zasedání AS PF JU dne 30. 3. 2010.

Písemné návrhy kandidátů může podat každý člen akademické obce Jihočeské univerzity (tedy buď student, nebo akademický pracovník podle čl. 34, odst. 1 Statutu Jihočeské univerzity) osobně, doporučeným dopisem nebo vnitřní poštou

od 6. dubna do 16. dubna 2010

k rukám předsedy akademického senátu PhDr. Radka Vobra, Ph.D. (KTVS PF JU, Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice).

 

Platný návrh obsahuje:
jméno, příjmení a název pracoviště kandidáta
a jméno, příjmení a podpis navrhovatele.

Je vhodné, aby návrh obsahoval platné kontaktní údaje na kandidáta (e-mail, adresa, telefonní číslo), případně je možné k návrhu na kandidáta rovnou připojit jeho písemný souhlas.

 

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.
předseda volební komise

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
předseda AS PF JU

stáhnout tento dokument (.pdf)