PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické praxe

 

Čeština pro cizince - zkouška

 

Studijní programy celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2009/2010

  • Termíny kurzů budou upřesněny podle počtu došlých přihlášek.
  • Přihlášky posílejte elektronicky na kontakt uvedený v přihlášce.
  • Platba musí proběhnout vždy nejpozději do 14 dnů před konáním kurzu - fakturou nebo bankovním převodem.
  • Účastníci se prokážou platným dokladem o zaplacení při první hodině kurzu.
  • Všichni účastníci kurzů určených pro pedagogy obdrží osvědčení o absolvování kurzu v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Při nedostatečném počtu uchazečů se kurz nekoná.
  • Všichni uchazeči budou mailem informováni o začátku kurzu (pokud se uskuteční).

 

Přihlášky zde (ke stažení, .doc)

 

 

 

Poř. číslo Název vzdělávací akce Cílová skupina podle stupně a typu školy Oblast akce podle předmětu Hodinová dotace Místo a termín konání VS Cena Poznámka
1 Výtvarná kultura, dějiny umění, výchova k evropanství
"Řím - kulturní metropole nejen antická"
Učitelé ZŠ a SŠ dějepis, italský jazyk, společenské vědy, český jazyk, VV 40 27. 10. - 1. 11. 2009 1189 5860,-  
2 Pokročilé konstrukční techniky v Cabri Učitelé informatiky na ZŠ, SŠ informatika 20 PF Jeronýmova
17. 12., 18. 12., 21. 12. 2009
1156 2400,- Další informace
3 Tvorba www stránek pro začátečníky Učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ informatika 20 PF Jeronýmova
8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. 2010
1151 2400,- Další informace
4 Tvorba www stránek pro pokročilé Učitelé informatiky 2. stupně ZŠ, SŠ informatika 20 PF Jeronýmova
7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1. 2010
1152 2400,- Další informace
5 Tvořivá informatika a Imagine Logo Učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ informatika 20 PF Jeronýmova
8. 1., 15. 1., 22. 1. 2010
1157 2400,- Další informace
6 Programování v jazyce Java s BlueJ Učitelé infor. a matematiky na 2. st. ZŠ, SŠ informatika 20 PF Jeronýmova
Leden - únor 2010
1167 2400,- Další informace
7 Programování www stránek pomocí PHP pro začátečníky Učitelé infor. a matematiky na 2. st. ZŠ, SŠ informatika 20 PF Jeronýmova
Leden - únor 2010
1165 2400,- Další informace
8 Programování www stránek pomocí PHP pro pokročilé Učitelé infor. a matematiky na 2. st. ZŠ, SŠ informatika 20 PF Jeronýmova
Leden - únor 2010
1166 2400,- Další informace
9 Další vzdělávání učitelů informatiky Učitelé informatiky na ZŠ, SŠ informatika 96 PF Jeronýmova
Od ledna 2010 (příp. září 2010), vždy 1 pátek v měsíci 8-14 hodin
1150 10560,- 16×6 hodin
Další informace
10 Sociální dovednosti předškolního pedagoga Učitelé MŠ   50 zahájení 21.6.-22.6.2010, další termíny budou domluveny v průběhu kurzu 031208 3000,- 6 dnů (5×9 + 1×5 hodin)
11 Tvorba školního a třídního vzdělávacího programu v MŠ Učitelé MŠ   50 zahájení 23.-24.6.2010, další termíny budou domluveny v průběhu kurzu 031209 3000,- 6 dnů (5×9 + 1×5 hodin)
12 Evaluace v MŠ Učitelé MŠ   50 zahájení 25.6.2010, další termíny budou domluveny v průběhu kurzu 031170 3000,- 6 dnů (5×9 + 1×5 hodin)
13 Výtvarná kultura, dějiny umění, výchova k evropanství "FLORENCIE - zrození renesance" Učitelé ZŠ a SŠ dějepis, italský jazyk, společenské vědy, český jazyk, VV 40 31. 3. - 5. 4. 2010 (velikonoční prázdniny) 031210 4950,-  
14 Motivace prostřednictvím přirozené diferenciace ve vyučování matematice Učitelé 1. st. ZŠ matematika 4 15. 4. a 13. 5. 2010 - zdarma dva semináře po 2 hodinách, J 405

 

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU