PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

7

Programování www stránek pomocí PHP I

Obsah:

Kurz je určen pro učitele informatiky na SŠ a 2. stupni ZŠ.

Kurz je určen pro posluchače se základními znalostmi vytváření webových stránek, kteří se chtějí naučit základům jazyka PHP. Posluchači se seznámí s možnostmi jazyka PHP a naučí se vytvářet stránky dynamicky generované na serveru.

 

Tématický plán:

  1. Jazyk PHP
  2. Jazyk PHP
  3. Vkládání PHP do HTML, základy syntaxe, proměnné, komentáře
  4. Cykly, pole a funkce, seznámení se a pochopení cyklů a polí, používání vnitřních PHP funkcí, vytváření vlastních funkcí
  5. Ladění programu, ladění skriptů, ošetření vstupů a výstupů programu, syntaktické a logické chyby
  6. Souborový systém, použití souborového systému, čtení a zápis ze souboru, práce se soubory
  7. Formuláře, základní prvky formulářů, odesílání formulářů, zpracování formulářů (GET, POST)

 

Cíl vzdělávací akce:

Kurz poskytne účastníkům přehled o aktuálních trendech, používaných při tvorbě dynamických webových stránek a naučí je základy programování v jazyce PHP.

 

Hodinová dotace:

Rozsah 20 hodin (4 setkání po 5 hodinách).

 

Počet účastníků, cílová skupina pedagogů:

Max. 20 účastníků, v případě užití mobilní učebny 14 účastníků.
Kurz je určen pro učitele informatiky na SŠ a 2. stupni ZŠ.

 

Místo konání:

Budova Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, počítačové učebny.
Kdekoliv za využití fakultní mobilní počítačové učebny.

 

Seznam lektorů:

PhDr. Milan Novák, Ph.D. (viz odborný garant)

 

Odborný garant: PhDr. Milan Novák, Ph.D.

 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce

Absolventi kurzu budou vyzváni k vyjádření se o kvalitě a dalších parametrech kurzu.

Účastníci kurzu budou evidováni a kontaktováni organizační pracovnicí fakulty.

V rámci kurzu každý účastník samostatně vytvoří vlastní projekt.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU