PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

1

Oddělení celoživotního vzdělávání při PF JU a nekomerční společnost EUROATELIÉR nabízí v rámci projektu "Středisko dalšího vzdělávání učitelů" kurz akreditovaný MŠMT ČR a odbornou exkurzi, určené zejména pro vyučující oboru ZUŠ, Vv, D, Ov na ZŠ a SŠ

 

Název vzdělávacího programu:

Výtvarná kultura, dějiny umění, výchova k evropanství
"ŘÍM - kulturní metropole nejen antická"

Termín: 27. 10. - 1. 11. 2009 (podzimní prázdniny)
(odjezd z Českých Budějovic v úterý 27. l0. 09 odpoledne návrat v neděli 1. 11. 09 ve večerních hodinách tamtéž)

Rozsah: 40 hodin

Místo konání: ŘÍM   (vedoucí exkurze PaedDr. Zdeněk Peterka, odborný průvodce Mgr. Věra Klimešová)

 

Náplň kurzu:
Prohloubení znalostí o historických souvislostech a odrazu vzájemného působení vlivů v architektuře a výtvarném umění.

 

Program kurzu:

1. den
Ale antikou samozřejmě začínáme: podrobná prohlídka centra starověkého Říma s císařskými fóry a vítěznými oblouky, Traianovým obchodním centrem a dalšími tržišti a s koloseem a Diocletianovými lázněmi.
Prohlídka Panteonu, nejzachovalejší antické stavby v Římě. Doplnění návštěvou antické Ostie, obchodního a vojenského přístavu v ústí Tibery s dochovanými "kancelářskými" a obytnými budovami a římskou nekropolí.

2. den
Základy křesťanské kultury v Římě: Sta Constanza, Sta Sabina, San Clemente, Sta Pudentiana, Sta Cecilia, nástěnné malby v katakombách. Doplnění návštěvou Museo Pio Cristiano ve Vatikánu.
Řím středověký: Ačkoliv je středověk spíše obdobím hospodářského i kulturního úpadku "Věčného města", zachovalo se několik památek, které stojí za shlédnutí: San Clemente (s krásnou dlažbou a apsidovou mozaikou, který navíc dává velmi jasnou představu o archeologických vrstvách města - bazilika ze 4. století stojí na místě staveb ze 2. stol. př. n. l., z 1. stol. n. l. a bývalého Mithrova chrámu).
Sta Maria in Trastevere (pravděpodobně první oficiální místo v Římě, využívané k křesťanským bohoslužbám). Sta Maria in Cosmedin s výzdobou od Cosmatiů a s románskou zvonicí, kterou má i Sta Sabina. Jediným římským gotickým kostelem je Sta Maria sopra Minerva.

3. den
Řím jako centrum vrcholné renesance: Bramantovy základy chrámu sv. Petra, Tempietto San Pietro in Montorio a Palazzo Caprini od téhož autora, Villa Farnesina Baldassara Peruzziho s výzdobou z Rafaelovy dílny, Vatikánské stance, Sixtinská kaple a další výstavba chrámu sv. Petra podle Michelangelových plánů. Doplnění návštěvou vatikánské Pinakotéky.

4. den
Řím - kolébka evropského baroka. Velkorysé urbanistické řešení barokního města, zejména na základě Berniniho návrhů. Velkolepá dostavba chrámu sv. Petra a architektonické řešení náměstí. Vynikající stavby C. Maderny, F. Borrominiho a dalších architektů. Dva proudy barokního umění, které ovlivnily celou Evropu - radikální, uplatňující se také v Záalpí, který ovlivnil i naše země a konzervativní, který ovlivnil vývoj baroka ve Francii a dal základ jeho specifikám.
Doplnění návštěvou Galerie Spada.

 


 

Cena: 5.860,- Kč

 

Bližší informace: PaedDr. Zdeněk Peterka: tel.: 775 714 342; Mgr. Věra Klimešová: veklimes@seznam.cz

Přihlášky poslat na adresu: akozelkova@pf.jcu.cz (formulář)
a zároveň pro dr. Peterku na adresu: slipkova@pf.jcu.cz, veklimes@seznam.cz

 

Poznámky:

  • akci lze hradit rovněž z prostředků školy na další vzdělávání učitelů
  • vstupné si hradí každý účastník sám
  • na požádání získají absolventi příslušné osvědčení o absolutoriu
  • maximální počet frekventantů: 48
  • platba 5.860,- Kč (zahrnuje dopravu a ubytování) zároveň s přihláškou, převodem na účet PF, (č. ú. 104800918 / 0300 u ČSOB Č. Budějovice , VS 1189) nejpozději do 15. 9. 2009!!!

Prosíme neposílat poštovní poukázkou!
Nezapomeňte uvést variabilní symbol (VS) pro identifikaci platby (viz tabulka na webu)!

 

Mgr. Alena Kozelková - vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání PF JU
PhDr. Viktor Kubík - garant za katedru VV PF JU
PaedDr. Zdeněk Peterka - garant za Euroateliér

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU