PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

3

Tvorba www stránek pro začátečníky

Obsah:

Kurz je určen pro učitele na SŠ a 2. stupni ZŠ.

Kurz tvorby internetových stránek je velmi vhodný pro výuku na druhém stupni ZŠ a SŠ. Ve čtyřech pětihodinových setkáních se učitel naučí jazyk XHTML 1.0 a s jeho pomocí vytvořit webovou prezentaci s grafikou, fotografiemi, hyperlinky, tabulkami a formulářovými prvky. Absolvent bude také schopen vložit do www stránky zvukové soubory, videosoubory, Javascripty a applety. Součástí kurzu bude i praktické vyzkoušení postupu při zveřejnění stránek na webovém serveru, včetně jejich další správy.

 

Tématický plán:

 • Historie Internetu, protokoly Internetu (HTTP, FTP, TCP/IP), webserver, IP adresa, DNS, URL, domény, TLD.
 • Golden HTML editor - nastavení
 • Úvod do XHTML 1.0 - struktura stránky (titulek, záhlaví, tělo), příkazy XHTML.
 • Meta elementy
 • Hlavička stránky, tělo stránky - nastavení parametrů
 • Formátování textu na stránce (velikost, barva, fonty, řezy, nadpisy)
 • Komentáře
 • Symboly
 • Seznamy a výčty (uspořádaný a neuspořádaný seznam)
 • Tvorba hyperlinků
 • Grafika a fotografie
 • Obrazové mapy
 • Tabulky
 • Formuláře
 • Rámy
 • Zvuk a video na WWW
 • Java applety v XHTML dokumentu, příklady
 • Scripty v XHTML dokumentu, příklady
 • Umístění stránek na serveru - FTP
 • Kaskádové styly (CSS) - informativně

 

Cíl vzdělávací akce:

Kurz poskytne účastníkům přehled o aktuálních trendech, používaných při tvorbě webových stránek a naučí je programovat v jazyce XHTML 1.0 Účastník kurzu se naučí ovládat HTML editor Golden a pomocí něho vytvořit webovou prezentaci s grafikou, fotografiemi, hyperlinky, tabulkami a formulářovými prvky. Součástí kurzu bude i praktické vyzkoušení postupu při zveřejnění stránek na webovém serveru, včetně jejich další správy.

 

Hodinová dotace:

Rozsah 20 hodin (4 setkání po 5 hodinách).

 

Počet účastníků, cílová skupina pedagogů:

Max. 20 účastníků, v případě užití mobilní učebny 14 účastníků.
Kurz je určen pro učitele na SŠ a 2. stupni ZŠ.

 

Místo konání:

Budova Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, počítačové učebny.
Kdekoliv za využití fakultní mobilní počítačové učebny.

 

Seznam lektorů:

PaedDr. Petr Pexa (viz odborný garant)

 

Odborný garant: PaedDr. Petr Pexa

 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce

Absolventi kurzu budou vyzváni k vyjádření se o kvalitě a dalších parametrech kurzu.

Účastníci kurzu budou evidováni a kontaktováni organizační pracovnicí fakulty.

V rámci kurzu každý účastník samostatně vytvoří vlastní projekt.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

ECTS Label
Průvodce studenta PF JU