Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Nové přijímací řízení pro studijní programy CŽV (termín zahájení výuky - LS AR 2017/2018)

 

DALŠÍ nabídka programů celoživotního vzdělávání pro následující akademický rok bude zveřejněna po zahájení zimního semestru 2017.

 

 

Informativní přehled programů celoživotního vzdělávání, u kterých uplynula lhůta pro podání přihlášek 31. 5. 2017

 

Průběžné vzdělávání:

 • Kurz Finančního vzdělávání (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 10)
 • Další vzdělávání učitelů fyziky 1 (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 10)
 • Další vzdělávání učitelů fyziky 2 (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 10)
 • Kurz užití programu GeoGebra I (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 10)
 • Kurz užití programu GeoGebra II (vyhláška č. 317/2005 Sb. § 10)
 • ICT - průběžné vzdělávání (26 krátkých kurzů, vyhláška č. 317/2005 Sb. § 10)
  • Práce s interaktivní tabulí
  • Tvorba www stránek pro začátečníky
  • Tvorba www stránek pro pokročilé
  • Úvod do PHP
  • Úvod do programování v JavaScriptu
  • Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
  • Technické zpracování digitálního videa pro učitele
  • Multimedia ve vzdělávání
  • Bezpečnost na internetu
  • Robotické stavebnice ve výuce
  • Tvořivá informatika s využitím Scratch
  • Metodologie tvorby e-learningových kurzů
  • Zpracování textových a grafických informací
  • Zpracování dat
  • Počítačové prezentace
  • Příprava na veřejné vystoupení - rétorika
  • Počítačem podporovaná výuka
  • 3D modelování a 3D tisk
  • Práce v cloudu
  • Týmová spolupráce v elektronických dokumentech
  • Tvorba a editace notového záznamu na PC
  • Hrajeme si s TCP/IP
  • Instalace a administrace počítačů s operačním systémem MS Windows
  • Instalace a administrace počítačů s operačním systémem Linux
  • Programování v jazyce Java s BlueJ
  • Informatika na 1. stupni ZŠ