Symbol PF Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU

Toto uživatelské jméno se používá pro přístup do počítačových učeben PF JU (J136, J236, J242, J243, J247, J327, TL301), fakultního e-mailu, Moodle, portálu JU, portálu IS/STAG, výplatních pásek, Verso, FIS, OBD, Office 365.

 

Uživatelské jméno se skládá z prvních pěti písmen z příjmení, prvního písmene z křestního jména bez diakritiky a dvou číslic popisující pořadové číslo.

Příklad: Jméno studenta je Ivan Bělohlávek. Jeho uživatelské jméno se bude skládat z prvních pěti písmen příjmení (beloh), prvního písmene z křestního jména (i), a poslední dvě číslice představují pořadové číslo při shodě jmen (obvykle 00). Celé jméno vznikne spojením dílčích řetězců, v tomto případě belohi00.

V případě nejasností si své uživatelské jméno můžete zjistit pomocí vyhledávání na této stránce https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr (třetí formulář, Vyhledávání uživatelského jména (IDM login)).

 

Heslo pro první přihlášení

Výchozí heslo IDM je tvořeno ze druhého písmena vašeho křestního jména (bez diakritiky), ze druhého písmena vašeho příjmení (bez diakritiky), následuje rodné číslo, zakončené znakem tečka („.“), přičemž první písmeno v heslu je velké.

Jmenujete-li se Sára Nováková a vaše rodné číslo je 123456/7890, pak vaše heslo pro první přihlášení bude: Ao1234567890.

Doporučení:
Pro zvýšení bezpečnosti při přístupu k aplikacím, které vyžadují Vaše IDM přihlašovací údaje (např. IS STAG, Moodle a další) si neprodleně změňte prvotně přidělené heslo na své vlastní. To lze provést pouze v IDM na adrese https://idm.jcu.cz hned po přihlášení.

Upozornění:
Od 1. 11. 2019 není možné použít heslo pro první přihlášení pro přístup k IT službám na JU.