Symbol PF Způsob generování uživatelského jména a hesla pro studenty PF JU

Toto uživatelské jméno se používá pro přístup do počítačových učeben PF JU (J136, J236, J242, J243, J247, J327, TL301), fakultního e-mailu, některých částí Mooodle, portálu JU a portálu IS/STAG.

 

Uživatelské jméno se skládá z prvních pěti písmen z příjmení, prvního písmene z křestního jména bez diakritiky a dvou číslic popisující pořadové číslo.

Příklad: Jméno studenta je Ivan Bělohlávek. Jeho uživatelské jméno se bude skládat z prvních pěti písmen příjmení (beloh), prvního písmene z křestního jména (i), a poslední dvě číslice představují pořadové číslo při shodě jmen (obvykle 00). Celé jméno vznikne spojením dílčích řetězců, v tomto případě belohi00.

V případě nejasností si své uživatelské jméno můžete zjistit pomocí vyhledávání na této stránce https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr (třetí formulář, Vyhledávání uživatelského jména (IDM login)) či na nástěnce u učebny J242.

 

Výchozí heslo se skládá z druhého písmene křestního jména, druhého písmene z příjmení bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla bez lomítka. První písmeno je v heslu vždy velké.

Příklad číslo 1: Student PF JU se jmenuje Ján Studený, jeho rodné číslo je: 750412/5789, uživatelské jméno: studej00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (JAn), druhého písmene z příjmení (Studený) bez diakritiky a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla (7504125789) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké, výsledné heslo bude: At125789

Příklad číslo 2: Student FF JU se jmenuje Čeněk Pěšák, jeho rodné číslo je: 6510220574, uživatelské jméno: pesakc00. Jeho heslo se skládá z druhého písmene křestního jména (ČEněk), druhého písmene z příjmení (Pešák) bez diakritiky! a z posledních šesti číslic jeho rodného čísla (6510220574) bez lomítka. První písmeno v heslu je vždy velké, výsledné heslo bude: Ee220574