Rozpis SZZ - srpen 2016 - Historie se zaměřením na vzdělávání, Dějepis

Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

 

Zkušební komise: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. - předseda
doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

 

5. září 2016 od 10.00 hodin - pouze obhajoby bakalářských prací

7. září 2016 od 9.00 hodin - státní závěrečné zkoušky

Místnost: S10 (budova FF, Branišovská 31a)

 

Fikarová Nikola P13325   Hu-Zu H  
Filová Eva P13459   AJu-Zu H  
Milichovská Eva P13354   Mu-Hu H  
Petkov Petr P11608   Hu-Zu   BP/Bůžek
Samek Renata P13490   AJu-Hu H BP/Rauchová
Skuhra Pavel P13326   Hu-Zu H  
Šolc Jakub P120288   AJu-Hu H  
Vošahlík Vojtěch P120356   AJu-Hu H  

 

 

Navazující magisterské studium Učitelství dějepisu pro ZŠ

 

Zkušební komise: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. - předseda
doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.
PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

 

5. září 2016 od 14.00 hodin - pouze obhajoby diplomových prací

6. září 2016 od 9.00 hodin - státní závěrečné zkoušky

Místnost: S10 (budova FF, Branišovská 31a)

 

Gregorová Markéta P13492   AJn-D   DP/Cerman
Ležáková Lucie P140176   Dn-Zn H  
Valigová Tereza P15203   Dn-Zn H